Bluetooth-FAQ.

 • Generelt
  • Hvad er Bluetooth®?
  • Bluetooth er en industristandard, som muliggør trådløs kommunikation mellem enheder. Bluetooth-profiler kan understøtte en lang række forskellige funktioner. Relevante profiler for anvendelse i bilen er fx "Handsfree Profile" (håndfri tale) og "Phonebook Access Profile" (telefonbog). Du kan læse mere om Bluetooth på internettet på adressen www.bluetooth.com eller www.bluetooth.org.
  • Hvilke BMW modeller fås med Bluetooth-teknologien?
  • BMW indførte allerede i 2002, som den første bilproducent, Bluetooth-standarden til integration af mobiltelefoner som tilvalg i alle modeller.
   Det er en forudsætning for at kunne anvende denne standard, at ekstraudstyret SA 644 Håndfrit sæt med Bluetooth-grænseflade eller SA 633 Håndfrit sæt Business med Bluetooth-grænseflade (i Nordamerika SA 639) er monteret i bilen.
  • Hvilke Bluetooth-mobiltelefoner kan anvendes med det håndfri sæt fra BMW?
  • På internetsiden www.bmw.com/bluetooth kan du se, hvilke mobiltelefoner BMW har testet og godkendt. Her kan du også få detaljerede oplysninger om, hvilke funktioner i din mobiltelefon der understøttes af bilen, samt udførlige vejledninger om anvendelsen.
  • Kan jeg anvende en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon, selvom den ikke står på listen?
  • BMW anbefaler at anvende de mobiltelefoner, der er anført på listen (www.bmw.com/bluetooth) og testet med et positivt resultat. Ikke-anførte mobiltelefoner understøtter som regel de mest grundlæggende funktioner, men de er ikke godkendt af BMW.
  • Hvorfor står min mobiltelefon ikke på listen over telefoner, der er testet af BMW?
  • Antallet af nye mobiltelefoner er så stort, at det er nødvendigt at vælge nogen fra. Inden en udvalgt mobiltelefon finder vej til listen, skal den testes med telefoninstallationerne i alle BMW modeller. Hvis testen falder positivt ud, bliver den pågældende mobiltelefon optaget på listen over telefoner, der er godkendt af BMW. BMW samarbejder med alle førende producenter, så du kan anvende de sidste nye mobiltelefoner i bilen.
  • Kan jeg uden videre anvende en godkendt mobiltelefon fra listen (www.bmw.com/bluetooth), selvom telefonen har en anden softwareversion?
  • BMW anbefaler at anvende den softwareversion på mobiltelefonen, der er anført på listen på siden www.bmw.com/bluetooth. De anførte tilsagn om funktionalitet og kompatibilitet gælder kun for den nævnte softwareversion. Det er dog i de fleste tilfælde sådan, at en nyere softwareversion har samme kompatibilitet som ældre versioner. Vær opmærksom på, at begrænset funktionalitet i visse tilfælde kan skyldes typen og omfanget af lagrede data i mobiltelefonen.
  • Hvorfor er betjeningen og evt. omfanget af funktioner forskellige fra telefon til telefon?
  • Bluetooth-standarden anvendes ikke ens af alle telefonproducenter.
   Anvendelsen af Bluetooth-standarden kan variere meget fra telefon til telefon og også ændre sig i løbet af en bestemt models produktlevetid, hvilket kan afstedkomme ændringer af funktionaliteten i bilen, som BMW Group ikke kan gøres ansvarlig for. Ud over mobiltelefonens softwareversion kan følgende funktioner påvirke kompatibiliteten:
   – Mobiltelefonens hardwareversion
   – Mobiltelefonens konfiguration (fx telefonbogens omfang, batterisparefunktion)
   – Mobiltelefonens driftstilstand (fx ladetilstand, driftstid, udnyttelsesgrad)
   – Netværk og SIM-kort
   Derfor kan der i enkelte tilfælde forekomme kortvarige begrænsninger af funktionaliteten på
   i øvrigt fuldt ud fungerende mobiltelefoner.
  • Hvad sker der, hvis der er mere end én tilmeldt mobiltelefon med aktiveret Bluetooth-funktion i bilen?
  • Når du tænder for telefonanlægget, søger systemet automatisk efter den senest tilkoblede mobiltelefon. Hvis den pågældende telefon ikke findes inden for en nærmere bestemt søgetid, søger bilen automatisk efter den næste telefon på listen over tilmeldte telefoner. Systemet vil søge listen igennem flere gange.
  • Hvem kan jeg henvende mig til, hvis jeg oplever problemer med Bluetooth-grænsefladen og min mobiltelefon?
  • Spørgsmål der vedrører mobiltelefonen, kan du evt. få besvaret i betjeningsvejledningen til telefonen, hos producenten eller hos din udbyder.
  • Hvordan ser jeg, hvilken model min mobiltelefon er?
  • Apple:
   Sådan finder du serienummeret: [Einstellungen] [Allgemein] [Info] [Seriennummer].
   Indtast serienummeret på denne hjemmeside: [http://support.apple.com/specs]

   HTC:
   Står som regel trykt på kabinettet, men kan også findes i disse menuer:
   Windows Mobile 6.1: [Start] [Einstellungen] [System] [Geräte-Information] [Identität] [Modell-Nr.]
   Windows Mobile 6.5: [Einstellungen] [Alle Einstellungen] [System] [Geräte-Information] [Identität] Android: [Menü] [Einstellungen] [Info] [Modellnummer]

   Motorola:
   Oplysningen står som regel på CE-mærkaten i kabinettet. Du skal evt. fjerne batteriet.

   Nokia:
   *#0000#

   RIM:
   [Applications] [Options] [About]

   Sony Ericsson:
   Oplysningen står som regel på CE-mærkaten i kabinettet. Du skal evt. fjerne batteriet.
   Findes også i menuen: [Einstellungen] [Allgemein] [Telefonstatus] under model

   LG:
   Oplysningen står som regel på CE-mærkaten i kabinettet. Du skal evt. fjerne batteriet.

   Samsung:
   Modelnavnet vises kortvarigt, når du tænder telefonen.

   Palm:
   [Geräteinfos] [Name]
  • Hvordan ser jeg, hvilken softwareversion der er installeret på min mobiltelefon?
  • Apple:
   [Einstellungen] [Allgemein] [Info] [Version]

   HTC:
   [Start] [Einstellungen] [System] [Geräte-Information] [ROM-Version]

   Motorola:
   *#9999# eller [Menü] [Einstellungen] [Telefonstatus] [Weitere Info] [S/W Version]
   Milestone: [Einstellungen] [Telefoninfo] [Firmware-Version]

   Nokia:
   *#0000#

   RIM:
   [Anwendungen] [Optionen] [Info]

   Sony Ericsson:
   [Menü] [Einstellungen] [Update-Service] [Software-Version]
   Windows (fx X1): [Start] [Einstellungen] [System] [Geräte-Information] [ROM-Version]

   LG
   2945#*# eller [Menü] [Einstellungen] [Telefon-Einstellungen] [Telefon-Info]

   Samsung
   *#1234# eller *#9999# eller *#0000#

   Palm
   [Geräteinfos] [Weitere Info] [Software]
  • Ved nulstilling af mobiltelefonen til fabriksindstillingerne skal jeg indtaste en kode. Hvor finder jeg denne kode?
  • Du bør kunne finde oplysningerne i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen. Ellers kan du få koden oplyst hos producenten.
  • Lydstyrken ved telefonsamtaler i bilen er for høj/lav. Hvordan indstiller jeg den?
  • Prøv først, om det hjælper at indstille lydstyrken på bilens lydanlæg. Ellers kan du på langt de fleste mobiltelefoner ændre lydstyrken og ad den vej opnå den ønskede forbedring.
  • Hvad skal jeg være særligt opmærksom på, når jeg bruger mobiltelefonen i bilen?
  • Du bør først og fremmest undgå at udsætte mobiltelefonen for ekstreme miljøpåvirkninger (temperatur, luftfugtighed, ...), da det kan påvirke og begrænse telefonens funktion – du kan fx opleve, at opladningselektronikken i mobiltelefonen slår fra, hvis telefonen bliver for varm. Følg altid betjeningsvejledningen til din mobiltelefon.
  • Hvilke USB-enheder kan jeg tilslutte via USB-audiogrænsefladen?
  • Du kan som udgangspunkt tilslutte disse apparattyper via grænsefladen

   • Apple iPod og iPhone
   • Mp3-afspillere og USB-nøgler (USB-enheder, der overholder specifikationerne "USB Mass Storage Class")
   • Mp3-afspillere med Media Transfer Protocol (MTP)

   Meddelelsen "Device not supported" betyder, at den USB-enhed, du forsøger at tilslutte, ikke understøttes.
   Få mere at vide på adressen www.bmw.com/usb
  • Hvorfor tænder radioen, når jeg starter bilen, når jeg sidst har lyttet til musik via USB-audiogrænsefladen?
  • Bilen forsøger at genoptage afspilningen fra den senest anvendte lydkilde, når du starter bilen. Det er meget forskelligt fra mp3-afspiller til mp3-afspiller, hvor længe den udsender et identifikationssignal. Hvis mp3-afspilleren ikke giver sig til kende inden for et bestemt tidsrum, skifter bilen automatisk over til radioen.
 • Spørgsmål om og gode råd til betjening
 • Produkter
  • Kan jeg anvende Bluetooth®-profilen SAP (SIM Access Profile) i min BMW?
  • Modellerne i den aktuelle 7-serie med telefoninstallation (SA 633 eller SA 644) kan som ekstraudstyr fås med trådløs telefonenhed til bagsædet (SA 6NB). Til de fleste andre modeller tilbydes en snap-in-adapter SAP til eftermontering.
   Anvendelsen af SA 6NB eller snap-in-adapteren SAP kan ske via SIM-kortet fra en GSM-mobiludbyder eller via en mobiltelefon, der understøtter Bluetooth-profilen SAP. På hjemmesiden www.bmw.com/fond-telefonie kan du se alle produktoplysninger om SA 6NB og de SAP-mobiltelefoner, der er godkendt af BMW Group.
  • Hvad anvendes ekstraudstyret "Udvidet tilslutning af musikafspilleren i mobiltelefonen" (SA 6NF) til?
  • Som supplement til bilens eksisterende telefoninstallation (SA 633 eller SA 644) og USB-audiogrænsefladen (SA 6FL) kan du med den udvidede tilslutning af musikafspilleren i mobiltelefonen (SA 6NF) i næsten alle modeller og med udvalgte mobiltelefoner ved hjælp af en passende USB-snap-in-adapter få adgang til musikfiler, der er lagret i mobiltelefonen.
   Med den passende USB-snap-in-adapter til din mobiltelefon er alle forudsætninger opfyldt for, at du kan tale håndfrit i telefon og anvende musikafspilningsfunktionen på samme tid.
  • Har jeg brug for en snap-in-adapter for at kunne anvende mobiltelefonen i bilen?
  • For at sikre at mobiltelefonen arbejder bedst muligt sammen med bilen, anbefaler BMW Group at anvende en snap-in-adapter, som holder mobiltelefonen sikkert på plads, lader telefonen op og sikrer optimale signalforhold via bilens udvendige antenne. Få flere oplysninger om aktuelle snap-in-adaptere på hjemmesiden www.bmw.com/bluetooth.
  • Skal jeg bruge adapterkablet fra BMW (audioadapter iPod/iPhone) for at kunne tilslutte min iPhone/iPod via USB-audiogrænsefladen (tilbydes sammen med SA 6FL, 6NH, 6NK, 6NL)?
  • I de følgende modeller kan du anvende det hvide kabel, der følger med produktet fra Apple:

   - 1-serien, 3-serien, X1 og Z4 produceret fra september 2010 (i Europa også 3-serie Coupé og 3-serie Cabriolet fra marts 2010) i forbindelse med ekstraudstyret SA 602, SA 633, SA 639, SA 606 eller SA 609
   - X3 produceret fra september 2010 i forbindelse med ekstraudstyret SA 6NK eller SA 6NL
   - 5-serien produceret fra september 2010, 5-serie Touring allerede fra juni 2010
   - 6-serie Cabriolet produceret fra december 2010
   - X5 og X6 fra september 2010
   - 7-serien produceret fra september 2010 (i Europa allerede fra marts 2010)

   I alle andre modeller skal du anvende audioadapteren til iPod/iPhone (varenummer: 0440 796 eller 0440 812).
 • Problem og løsning
  • Hvorfor kan jeg ikke tilmelde mobiltelefonen, selvom jeg indtaster koden (passkey) korrekt?
  • Du bør som det første tjekke, om din mobiltelefon står på listen over telefoner, der er godkendt af BMW (du finder listen her: www.bmw.com/bluetooth).
   Den kode, du indtaster i bilen, skal være identisk med den kode, du indtaster på mobiltelefonen. Du har ca. 30 sekunder til at gennemføre tilmeldingen. Ved behov for at gentage tilmeldingen, kan det være nødvendigt at slette eksisterende poster i enhedernes lister. Følg altid betjeningsvejledningen til din mobiltelefon.
  • Hvad kan det skyldes, når min mobiltelefon ikke automatisk bliver fundet, eller når en funktion, der hidtil har fungeret korrekt, nu pludselig ikke længere kan anvendes?
  • Start med at kontrollere, at Bluetooth®-tjenesten er aktiveret i mobiltelefonen.

   Hvis tilslutningen ikke sker automatisk, skal du være opmærksom på mobiltelefonens display:
   På nogle mobiltelefoner skal du bekræfte etableringen af en forbindelse og alle efterfølgende forbindelser. Du kan læse mere i betjeningsvejledningen til din mobiltelefon.
   Hvis mobiltelefonen selv efter gentagne forsøg ikke automatisk opretter forbindelse, kan det afhjælpes ved at slukke og tænde for telefonen, evt. fjerne batteriet kortvarigt, eller ved at nulstille telefonen til fabriksindstillingerne.
   Husk altid at sikkerhedskopiere alle data inden en nulstilling af mobiltelefonen!

   Følg altid betjeningsvejledningen til din mobiltelefon.
   Kontrollér også, at tilmeldingsoplysningerne fortsat findes i bilens system og i mobiltelefonen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du slette de eksisterende tilmeldingsdata og tilmelde telefonen igen.

   Hvis forbindelsen ikke er permanent eller stabil (fx ved gentagne afbrydelser af Bluetooth-forbindelsen), skyldes det i langt de fleste tilfælde en hardwarefejl i mobiltelefonen eller de lagrede data på mobiltelefonen (telefonbogsposter, sms-beskeder, opkaldslister osv.). I så fald anbefales det at nulstille mobiltelefonen til fabriksindstillingerne, når du har gemt en sikkerhedskopi af alle data.
  • Ved et opkald vises navnet på kontaktpersonen ikke i displayet, selvom kontaktpersonen er gemt i mobiltelefonen.
  • Hvis opkaldet er foretaget på mobiltelefonen, mens Bluetooth-forbindelsen er etableret, kan kontaktpersonens navn eller telefonnummer ikke vises i kontroldisplayet. Hvis ikke skal du kontrollere, om mobiltelefonens telefonbog vises i kontroldisplayet, og om den pågældende kontakt vises korrekt og fuldstændigt.
  • Hvorfor vises signalstyrken ikke korrekt?
  • Denne funktion er ikke understøttet af alle mobiltelefoner. Nogle mobiltelefoner viser signalstyrken med stor forsinkelse. Læs mere på www.bmw.com/bluetooth.
  • Hvorfor vises telefonbogen i min Blackberry ikke i bilen?
  • Blackberry-mobiltelefoner kører i mange tilfælde i Enterprise-mode. Her defineres sikkerhedsindstillingerne af virksomhedens it-afdeling (den såkaldte "politik").
   Det er som regel nok at tilpasse én af disse sikkerhedsindstillinger for at løse problemet. Kontrollér, om denne indstilling er sat til No:

   Options > Security Options > General Settings > Insert Address Book > No

   Hvis det ikke er muligt eller tilstrækkeligt at ændre denne indstilling, bør du kontakte it-afdelingen.
  • Mappen "Office" indeholder ingen menupunkter til nyheder, kalender, opgaver eller noter.
  • På adressen www.bmw.com/bluetooth kan du slå din mobiltelefon op og se, om den understøtter de pågældende funktioner i din bil. Vær opmærksom på, at download af e-mail og sms samt kalenderdata, opgaver og noter først går i gang, når hele telefonbogen er downloadet. Afhængigt af størrelsen på telefonbogen kan det godt tage et par minutter. Vær desuden opmærksom på, at downloadprocessen afbrydes, mens du taler i telefon.
   Når telefonbogen er hentet, fortsætter systemet med download af kalenderdata, opgaver, noter og til sidst beskeder.
  • Kort efter etablering af Bluetooth-forbindelsen lyder der gentagne meddelelseslyde fra mobiltelefonen, som delvist også kan høres i bilens højttalere.
  • Nogle mobiltelefoner udsender meddelelseslyde ved åbning af kalenderdata, opgaver og noter. Meddelelseslydene kan i enkelte tilfælde deaktiveres (fx i profilindstillingerne).
   Det er muligt at ignorere eventuelle status- og fejlmeddelelser, der vises på mobiltelefonen.
  • Hvorfor får jeg ved e-mails og sms kun vist teksten "<Content Protection>" og ikke indholdet af meddelelsen?
  • I disse tilfælde forhindrer datakryptering ("Content Protection") overførslen af data fra en spærret Blackberry til bilen. Hvis Blackberry-telefonen ikke er låst op med en adgangskode, kan beskederne ikke overføres korrekt.
   Du kan løse problemet permanent ved at konfigurere mobiltelefonens sikkerhedsindstillinger på følgende måde: Menu -> Options -> Security Options -> Encryption: "Disabled".
   Hvis du ikke kan ændre disse indstillinger, skal du kontakte it-afdelingen i din virksomhed (administrator af Blackberry Enterprise Servers).
  • Kan jeg anvende adapterkablet til iPhone/iPod fra BMW (audioadapter iPod/iPhone) i min nye bil?
  • I de følgende modeller kan du anvende det hvide kabel, der følger med produktet fra Apple:
   - 1-serien, 3-serien, X1 og Z4 produceret fra september 2010 (i Europa også 3-serie Coupé og 3-serie Cabriolet fra marts 2010) i forbindelse med ekstraudstyret SA 602, SA 633, SA 639, SA 606 eller SA 609
   - X3 produceret fra september 2010 i forbindelse med ekstraudstyret SA 6NK eller SA 6NL
   - 5-serien produceret fra september 2010, 5-serie Touring allerede fra juni 2010
   - 6-serie Cabriolet produceret fra december 2010
   - X5 og X6 fra september 2010
   - 7-serien produceret fra september 2010 (i Europa allerede fra marts 2010)
   I alle andre modeller skal du anvende audioadapteren til iPod/iPhone (varenummer: 0440 796 eller 0440 812).
  • Hvorfor fungerer min Apple iPod ikke korrekt efter seneste softwareopdatering?
  • Husk altid at nulstille iPod'en efter hver softwareopdatering. Her kan du se en beskrivelse af, hvordan du nulstiller din iPod: http://support.apple.com/kb/HT1320
  • Hvorfor kan USB-audiogrænsefladen ikke længere genkende min iPod?
  • Hvis USB-audiogrænsefladen ikke kan genkende din iPod, kan du prøve følgende:
   • Fjern kablet fra iPod'en, og slut det til igen
   • Er iPod'en tilsluttet med det rigtige adapterkabel?
   • Er iPod'en ladet op?
   • Nulstil iPod'en (http://support.apple.com/kb/HT1320).
  • Min mp3-afspiller virker pludselig ikke længere via USB-audiogrænsefladen.
  • Ved synkronisering af en mp3-afspiller med en pc kan det forekomme, at softwaren på mp3-afspilleren automatisk bliver opdateret, og det kan påvirke kompatibiliteten med USB-audiogrænsefladen.
   I visse tilfælde er det nok at tænde og slukke mp3-afspilleren og/eller at nulstille enheden og slutte den til igen. Se også betjeningsvejledningen til mp3-afspilleren.