SPARER PÅ DRÅBERNE. IKKE PÅ KØREGLÆDEN.

BMW EfficientDynamics i BMW X6.

BMW X6 ved, hvordan man udnytter ressourcer bedst muligt. Det beviser bilens uimodståelige dynamik og de lave forbrugs- og udledningsværdier. De innovative BMW EfficientDynamics-teknologier som fx intelligent letvægtskonstruktion eller den avancerede aerodynamik sikrer ren køreglæde.

Læs mere

INTELLIGENT LETVÆGTSKONSTRUKTION.

Hvert eneste gram vægt, du sparer, går ubeskåret til ekstra køreglæde i forholdet 1:1 – takket være intelligent letvægtskonstruktion. Jo mindre vægten er, jo mindre energi skal der også til for at bevæge den. Lige siden 1930’erne har BMW konsekvent overført denne viden til konstruktionen af biler og har løbende optimeret konceptet. Vores ingeniører står dagligt over for spørgsmålet: Hvor er en reducering af vægten mest hensigtsmæssig? Og hvor giver den ingen mening? Svaret er: Intelligent letvægtskonstruktion. BMW anvender ultra lette materialer såsom magnesium til cockpitkonstruktionen og aluminium til undervognen og motorhjelmen. Anvendelsen af lydisolerende tekstilmaterialer i undervognsbeklædningen yder ligeledes vigtige bidrag til at holde vægten lav. Samlet set er det lykkedes at reducere egenvægten markant i forhold til forgængermodellen.

AERODYNAMIK.

BMW X6 er designet med filosofien bag BMW EfficientDynamics som forbillede. Især det aerodynamisk optimerede frontskørt og bilens bund overbeviser med innovative nyheder, som reducerer luftmodstanden og brændstofforbruget.
Det integrerede Air Curtain leder fartvinden hen langs hjulkasserne via to lodrette indtag. De giver luftstrømmen mere fart på, så den skaber et ”skjold” af luft foran hjulene. Teknologien Air Breather kanaliserer derudover fartvinden hen langs forhjulene. Disse innovative teknologier formindsker turbulenser og luftmodstanden, hvilket igen reducerer brændstofforbruget.
Teknologien kølerspjældstyring måler permanent motorens behov for køling og åbner eller lukker tilsvarende en række kølerspjæld i bilens køler. Det forbedrer blandt andet bilens aerodynamik, men medvirker også til, at motoren hurtigere bliver driftsvarm, hvilket er godt for økonomien.

8-TRINS STEPTRONIC-SPORTSGEARKASSE.

8-trins Steptronic-gearkassen sætter helt nye standarder for komfort og dynamik og er et centralt element i BMW EfficientDynamics.
Den meget tætte udlægning af de enkelte geartrin sikrer den bedst mulige kraftudvikling uanset hastighed. Det er med til at reducere brændstofforbruget markant, mens du samtidig kan nyde det store sportslige og dynamiske overskud.
Ved høje hastigheder sikrer de ekstra gear, at motoromdrejningerne holdes lave, og det er ensbetydende med et lavere forbrug og mindre motorstøj. Et resultat, som også konverterkoblingen har afgørende del i – selv når du skifter til manuelle gearskift. Sammen med de korte omdrejningsspring og den præcise afstemning sikrer konverterkoblingen ekstra høj komfort ved gearskift og væsentligt lavere støj fra gearkassen.
8-trins Steptronic-gearkassen fra BMW EfficientDynamics kan nu gøre køreglæden endnu mere dynamisk med den nye Route-Ahead-funktion, som du aktiverer via Driving Experience Control-knappen. I køreprogrammet ”Sport” sørger interaktionen mellem gearkassestyringen og navigationsdata for at tilpasse skiftekarakteristikken til ruteprofilen, hvilket sikrer endnu mere sportslige og spontane gearskift. I køreprogrammet ”COMFORT” sørger et tilsvarende gearskifteprogram for en mere komfortorienteret profil med færre gearskift.

KØREPROGRAMMET ECO PRO.

Køreprogrammet ECO PRO kan hjælpe dig med at reducere dit brændstofforbrug med op til 20 % (ifølge en forbrugsmåling foretaget af BMW), hvis du følger alle anbefalinger og tilpasser din kørestil. Funktionerne coasting, Route-Ahead Assistant og ECO PRO Route kan bidrage med yderligere 5 % sparepotentiale.

 • Coastingfunktion

  Coastingfunktionen afbryder forbindelsen mellem drivlinjen og motoren, så bilen ruller videre ved egen kraft (på engelsk ”coasting”), så snart du løfter foden fra speederen mellem 50 og 160 km/t og ikke bremser, og Route-Ahead Assistant ikke forudser behov for at tilpasse hastigheden.

 • Route-Ahead Assistant

  Route-Ahead Assistant anvender navigationsdata til at forudse sving, byzoner, hastighedsbegrænsninger og motorvejsfrakørsler og kan således give dig anbefalinger til, hvornår du bør løfte foden fra speederen.

 • ECO PRO Route

  ECO PRO Route viser dig altid den mest brændstofeffektive vej under hensyntagen til den aktuelle trafik, kørestil og vejforhold. Bilcomputeren viser dig udtrykt i procent, hvor meget brændstof, du kan spare ved at følge ruteanbefalingen fra ECO PRO Route.

INTELLIGENT ENERGISTYRING.

Den intelligente energistyring i BMW X6 omfatter som standard BMW EfficientDynamics-teknologierne, automatisk start/stop-funktion, elektrisk servostyring og genvinding af bremseenergi. Samspillet teknologierne imellem skaber fundamentet for bæredygtig mobilitet og suveræn effektivitet.

 • Automatisk start/stop-funktion

  Den automatiske start/stop-funktion sikrer, at bilen ikke unødigt bruger brændstof, når du holder stille. Ved lyskurve og i stop-and-go-trafik udnytter den automatiske start/stop-funktion det givne sparepotentiale og standser motoren, så snart bilen holder helt stille.
  En indikator i informationsdisplayet lyser op, når funktionen er aktiveret. Så snart du igen slipper bremsen, starter motoren øjeblikkeligt.
  Det koster hverken på komfort- eller sikkerhedskontoen, da funktionen ikke aktiveres, så længe motoren ikke er driftsvarm, så længe temperaturen i kabinen ikke har nået det ønskede niveau, så længe batteriet ikke er optimalt opladet, eller hvis du drejer på rattet. En central styreenhed starter motoren, mens bilen holder stille, hvis bilen fx ruller, eller hvis forruden er ved at dugge til.
  Du kan til enhver tid vælge at slå den automatiske start/stop-funktion fra.

 • Elektrisk servostyring

  Der bruges energi, hver gang du betjener styretøjet. Men hvorfor bruge energi, når du ikke drejer på rattet? Den elektriske servostyring fra BMW arbejder derfor kun, når det er nødvendigt. I modsætning til konventionelle hydrauliske styretøjssystemer forbruges der med denne løsning fra BMW kun energi, når styretøjet betjenes. Når du holder rattet stille, arbejder elmotoren ikke.

 • Genvinding af bremseenergi.

  Ved enhver nedbremsning frigives der kinetisk energi, som indtil nu er gået til spilde. Teknologien genvinding af bremseenergi udnytter dette hidtil spildte potentiale og producerer strøm af den energi, som frigøres, når bilens fører løfter foden fra speederen eller bremser. Det sender strøm til bilens batteri. Takket være dette intelligente energistyringssystem behøver generatoren ikke længere at køre hele tiden. Resultatet: Brændstofforbruget reduceres, og motorydelsen stiger – og det er helt i tråd med BMW EfficientDynamics.

 • Værdierne uden parentes gælder for standardmodellen med standardgearkasse, værdier i parentes gælder for samme model, men med en anden gearkasse.

  Det anførte brændstofforbrug og CO₂-udledning er fastsat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 715/2007 af 20. juni 2007 gældende på tidspunktet for typegodkendelsen af det pågældende køretøj. De anførte tal er baseret på et køretøj med det standardudstyr, som køretøjet leveres med, og det viste interval er baseret på de forskellige konfigurationsmuligheder (standardudstyr og ekstraudstyr). De modeller, der er afbildet, afspejler biler, der forhandles på det tyske marked. Der kan dermed forekomme afvigelser fra de beskrevne modelvarianter og det beskrevne udstyr i forhold til biler, der forhandles i Danmark. Du kan få yderligere oplysninger hos din BMW forhandler.

  * Brændstofforbruget, CO₂-udledningerne og strømforbrug er fastsat ud fra den nye WLTP-norm (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Registreringsafgiften er baseret på, blandt andet, bilens brændstofforbrug. Beregningen af registreringsafgiften baseres i Danmark, til og med 31. december 2020, på en korreleret værdi af det opnåede WLTP-testresultat.

  Mere information om udledninger og WLTP-kørecyklussen findes på www.bmw.dk/wltp.

  En oversigt over brændstofforbrug, CO₂-udledninger og strømforbrug for alle nye personbilmodeller fås gratis på alle salgssteder, og kan derudover ses på Trafikstyrelsens hjemmeside www.bilviden.dk.

   

  Generelle vilkår og ansvarsfraskrivelse.

  Vi tager forbehold for fejl og mangler. Vi tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet til enhver tid er korrekt. BMW.dk kan ikke betragtes som en komplet guide til vores produkter og ydelser.

  BMW Danmark A/S forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i priser, specifikationer og udstyr. For mere information om bilernes standard- og ekstraudstyr se www.bmw.dk/udstyr.