Hållbart DNA genom hela BMW iX.

BÆREDYGTIGT DNA GENNEM HELE BMW iX.

I sit fokus på bæredygtighed og innovation tager BMW et helhedssyn – fra forsyningskæden gennem produktions- og anvendelsesfasen til genvinding. Et eksempel er den nye BMW iX, der bygges i Dingolfing. Christoph Schröder, chef for anlægget, forklarer hvad begrebet bæredygtighed betyder på deres anlæg.

Læs mere
BÆREDYGTIGT DNA GENNEM HELE BMW iX.

Produktionsanlæggene til den første BMW iX vil snart blive taget i brug. Opfylder produktionsstarten dine forventninger?

 

Sammen med vores kolleger i udvikling har vi omhyggeligt forberedt os til BMW iX og holder tidsplanen fuldstændigt her i Dingolfing. Anlæggene er også allerede i gang, da vi i øjeblikket producerer BMW iX-biler i forserien. Men selvfølgelig venter vi ivrigt på den officielle produktionsstart. Forberedelserne til BMW iX begyndte i Dingolfing-området for to til tre år siden. Vi har investeret over 400 millioner euro her – i ombygningsarbejde og nye anlæg – for at gøre de forskellige produktionsområder egnede til at bygge denne model.

 

 

Drives anlægget i Dingolfing udelukkende med grøn energi?

 

Vores eksterne elektricitet er faktisk 100 procent grøn – med certificeret oprindelse eller, som i tilfældet med produktionen af BMW iX, via en regional direkte indkøbsaftale med et vandkraftværk. Vi har produceret vores egen elektricitet i højeffektive kraftvarmeværker i mange år. Lige nu producerer de varme og elektricitet fra naturgas. I de kommende år planlægger vi i stedet en bred ekspansion af vores egen produktion af vedvarende energi – f.eks. via solceller.

Læs mere
Econyl
BMW Group plan Dingolfing

BMW iX – stærk kombination af køreglæde og bæredygtighed.

Sammenlignet med en SAV med dieselmotor producerer en BMW iX xDrive 40 (EU-28 elmix) 45 procent mindre drivhusgasser i hele sin livscyklus. Produktion af højspændingslagerceller er energikrævende, men BMW Group bruger udelukkende grøn elektricitet til at fremstille BMW iX. Højspændingslagringsmaterialet, der bruges til BMW iX, udvindes og bearbejdes under humane og rimelige forhold. BMW Group køber selv kobolt og litium og stiller det til rådighed for batteriproducenterne, hvilket udelukker krænkelser af menneskerettighederne. Der er obligatoriske specifikationer for leverandører vedrørende materialernes genanvendelighed og forureningsfri natur. Til interiøret bruges f.eks. naturlæder med garvning af olivenblade, stof med uld i sædebetrækket, FSC-certificeret træ i kontrolpanelet i midterkonsollen og genbrugsplast (Econyl®) til gulvbelægning og tæpper.

Læs mere
"BMW Group bruger udelukkende grøn elektricitet til at fremstille BMW iX."
Christoph Schröder, leder af BMW Group fabrikken i Dingolfing
BMW iX DNA Dingolfing 1

BMW Group-fabrikken i Dingolfing er et af de mest moderne produktionsanlæg i verden – også med hensyn til dets økologiske fodaftryk. Hvor spares der energi og kuldioxidemissioner her?

 

Vi har klare mål for at reducere ressourceforbruget – og vi har altid nået dem. Hvilket gælder energi, men også andre ressourcer såsom vand. I begge tilfælde har vi med en række forskellige foranstaltninger reduceret forbruget pr. bil med mere end en femtedel i løbet af de sidste ti år. I 2030 sigter vi mod det ambitiøse mål at reducere kuldioxidemissionerne pr. bil med yderligere 80 procent sammenlignet med 2019. For at nå dette mål arbejder vi med en række forskellige initiativer – fra byggeteknik og et energieffektivt maskin- og anlægssystem til øget brug af vedvarende energi. Derudover har bæredygtighed altid flere aspekter i et så stort anlæg og spænder fra emballageplanlægning, transportlogistik og genanvendelse til emner som biodiversitet eller vandforvaltning. Her er bare ét eksempel: Vi har over et dusin brønde ejet af anlægget, og disse leverer over 40 procent af vores vandbehov, hvilket sparer drikkevandsreserver i regionen.

Læs mere
BMW iX DNA Dingolfing 2
"I 2030 sigter vi mod det ambitiøse mål at reducere kuldioxidemissionerne pr. bil med yderligere 80 procent sammenlignet med 2019."
Christoph Schröder, BMW Group
BMW iX DNA recycle

Hvordan håndterer I produktionsaffald på anlægget?

 

Vi genvinder løbende en stor del af vores affald. Set over hele anlægget har vi en genanvendelsesgrad på over 99 procent. Størstedelen af det kommer naturligvis fra presseanlægget, hvor vi adskiller stål- og aluminiumsskrot efter type og gør det tilgængeligt for producenter igen. Især for aluminiums vedkommende er dette et vigtigt skridt i retning af en lukket sløjfe eller cirkulær økonomi, da produktionen af sekundær aluminium er flere gange mindre energiintensiv – hvilket betyder betydeligt mindre kuldioxid. Men genvinding spiller også en vigtig rolle på andre områder – både på kontoret og i produktionen. Vi sorterer ud i totalt 85 typer affald inklusive mere end 20 forskellige slags plastik.

Læs mere
BMW iX DNA recycle 2
ALT OM BMW iX

ALT OM BMW iX.

eAcademy

eACADEMY.

Vil du vide mere? Få gode råd og seneste nyt om elbiler og plug-in-hybrider.