KONTAKTOPLYSNINGER PÅ SELSKABET OG DATABESKYTTELSESRÅDGIVEREN.

Ved eventuelle spørgsmål i relation til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af de ovenfor anførte rettigheder, kan du henvende dig til os som anført nedenfor:

Læs mere

BMW Danmark AS

Stephanie Ekvall
Borgmester Christiansens Gade 50,
DK-2450 København SV

Læs mere

BMW AG

Werner Loechel
Petuelring 130
80788 München

Læs mere

BMW Financial Services Danmark A/S

Camilla Jedberger
Vetenskapsvägen 10
Box 775
191 38 Sollentuna

Læs mere