Miljø og genanvendelse

BMW SÆTTER STRØM TIL VERDEN.

BMW SÆTTER STRØM TIL VERDEN.

DEN NYE LUKSUS: BÆREDYGTIG KØREGLÆDE.

Oplevelsen af køreglæde og dynamik i en BMW leder måske ikke tankerne hen på miljø og bæredygtighed lige med det samme. Det er sådan set heller ikke meningen. Du skal bare nyde din BMW, så længe du har den. Men både før du har den og efter du har haft den, efterlader din BMW så få spor i miljøet som overhovedet muligt.
Det har gjort BMW til et af verdens mest bæredygtige bilmærker gennem mere end 10 år. *
Siden 2008 har 95% af en ny BMW kunnet genanvendes, og bæredygtigheden slår igennem i alle led i produktionen. Det begynder hos ingeniørerne i BMW Design for Recycling, hvor alle udformninger, materialevalg og konstruktioner skal vurderes i forhold til genanvendelsen, uden det må ændre idéerne til bilernes unikke design.

* Ifølge Dow Jones Sustainability Group Index har BMW Group indtaget topplaceringer i indekset for virksomheder med fokus på bæredygtighed i produktionen.

Læs mere
BÆREDYGTIG KØREGLÆDE.

DESIGN FOR SYNET, DUFTEN, LYDEN, SMAGEN, FØLELSEN - OG BÆREDYGTIGHEDEN.

BMWs designere arbejder ud fra tanken om, at en BMW skal have de egenskaber, som gør den til dit favoritsted. Du skal nyde at se på den, sætte dig ind, sætte dig til rette, se dig omkring, lægge hånden på rattet, dufte bilen og nyde lyden, når du starter. Ikke mindst derfor har designerne søgt inspiration i det verdensberømte, danske begreb hygge, som udtrykker den følelse, man skal genkende, når man sætter sig ind i fremtidens selvkørende BMW.

Læs mere
BMW miljø og genanvendelse

Dine sanser må ikke være i tvivl om, at BMW er din smag, og at du er på rette sted. Det er de grundlæggende principper i den koreanske designer Jinsop Lee's teori om de fem sanser for syn, duft, lyd, smag og følelse.

Men intet design kommer i produktion, før vi med sikkerhed ved, at bæredygtigheden holder hele vejen igennem bilens levetid.

BMW SKABER GRØNNE RESULTATER I HELE VERDEN.

BMW Group producerer biler på egne fabrikker i det meste af verden; Afrika, Sydamerika, Kina, USA og naturligvis Europa. Overalt er der præcis samme fokus på miljø og bæredygtighed, og blandt mange resultater er, at på verdensplan genanvender og genvinder BMW Group 99% af alt affald, der genereres i koncernen. Og her taler vi såmænd "bare" om 780.000 tons affald!

Læs mere
i3 som politibil.

BMW i3 SOM POLITIBIL.

Politiet i Rom og Bayern kører i BMW i3. Det samme gør brandvæsnet i London.
Elektricitet fra køer.

ELEKTRICITET FRA KØER.

På BMW fabrikken i Rosslyn i Sydafrika genereres mere end 30% af elektriciteten af biogas, der bl.a. kommer fra 30.000 køer.
BMW i3 ShareNow

BMW i3 SHARE NOW

Verdens største enkeltflåde af BMW i3 SHARE NOW biler er i København.

BMW SUSTAINABILITY FACTBOOK. 10 goals - 100 facts

BIER, BLOMSTER OG BÆREDYGTIGHED I LEIPZIG.

Bierblomsterogbæredygtighed

På BMWs fabrik i Leipzig kan man købe hjemmelavet honning i kantinen! Det skyldes, at der er 20 bikolonier på fabriksområdet, som producerer 800 kg honning om året. I alt er der 500.000 m2 grønne områder med store græsgange, der blandt andet giver 40 fuglearter, sjældne insekter og pattedyr vigtig næring og leve- og tilflugtssteder. Naturligvis produceres der også biler, ikke mindst elbilerne BMW i3 og BMW i8. I det hele taget er både produktionen og selve fabrikken baseret på alle former for bæredygtige koncepter fra vindenergi over batterilagringscenter og anvendelse af grøn brint.

Bæredygtige el-biler

BÆREDYGTIGE ELBILER ER IKKE SPOR KEDELIGE.

BÆREDYGTIGE ELBILER ER IKKE SPOR KEDELIGE.

GRØNNE FACTS FRA BMW FABRIKKEN I LEIPZIG:

 • 01 BMW i3 er udviklet som elektrisk bil helt fra bunden, hvilket giver en række fordele i forhold til konventionelle biler, der bliver ombygget til elektrisk drift.
 • 02 Fabrikken fører på internationalt plan med et energiforbrug på kun 1,48 MWh/enhed (2019) pr. produceret bil.
 • 03 Batterilagercenter med innovativt koncept om anvendelse af højspændingsbatterier i en yderligere livscyklus.
 • 04 Fire vindmøller på fabriksområdet er direkte tilsluttet batterilagringscentret til optimering af energiudnyttelsen. Den årlige produktion af elektrisk energi er på ca. 25 GWh.
 • 05 Fire indendørs brinttankstationer til optankning af gaffeltrucks og fabrikstog med grøn brint.
 • 06 60.000 LED-lys dækker hele anlægget med en konstant lysstyrke i op til 10 år. Fabrikken sparer strøm svarende til forbruget i ca 3.750 husstande.
 • 07 Adonisblåfuglen, sidst set i Leipzig i 1933, var i 2016 et sensationelt fund på fabriksområdet. Sommerfuglen er blevet tiltrukket af planter, som blev sået omkring fabrikken.
Æblemosten

Æblemost.

Der er næsten 3.000 træer på de grønne områder, heraf 230 æbletræer, hvorfra den årlige høst presses til most, som foræres til medarbejderne.
Honning.

Honning.

Der er mellem 1,5 og 2 millioner bier i 25 bikolonier på fabriksområdet. De producerer omkring 800 kg honning om året, som kan købes i kantinen.
Redekasser.

Redekasser.

Rundt om fabrikken er der opstillet 20 redekasser til stære, 24 til tårnfalke, alliker og egentlige sejlere, og 86 til småfugle. Udenfor fabrikken er yderligare 28 redekasser opsat til småfugle.
BMW el- og hybridbiler

BMW MODELLER, SOM VI KENDER DEM.

I 2023 kører 25 modeller på el eller som hybrid.

BMW MODELLER, SOM VI KENDER DEM.

I 2023 kører 25 modeller på el eller som hybrid.

NY GRØN KARAKTERSKALA, SKAL AFSLØRE BILERS REELLE CO2-AFTRYK.

Green NCAP er skabt af europæiske bilklubber og forbrugerorganisationer, og skal teste bilers forbrug og dermed også CO2-udledning samt udledning af emissioner som partikler og NOx’er. På sigt ønsker man at måle hele bilens klima- og miljøaftryk fra vugge til grav. Green NCAP har allerede testet BMW i3, som scorer 10 ud af 10 mulige index-point, og dermed får 5 stjerner, som er det højest mulige. Desuden opnår BMW X1 9,4 ud af 10 mulige index-point i forhold til bilens emissioner.

Læs mere

MILJØFOKUS PÅ DE AUTORISEREDE VÆRKSTEDER.

De autoriserede BMW værksteder i Danmark har taget aktive valg for at måle og reducere deres miljøpåvirkning. De er fx alle sammen ISO 14001-certificerede. For dig betyder det, at der bliver taget effektivt ansvar for alle miljømæssige forhold, når vi servicerer din bil. Der er kontrol med affaldet. Udslidte reservedele renoveres og genanvendes via godkendte modtagere eller via BMW fabrikkerne.

Den effektive indsats har betydet, at de autoriserede BMW værksteder i Danmark har reduceret strømforbruget med 2.060.000 kWh i perioden 2014-2019, hvilket svarer til årsforbruget af strøm hos 1.288 danskere (gennemsnit pr. person pr. år: 1.600 kWh) *). Samtidig har værkstederne reduceret vandforbruget med 11.448 m3 i perioden 2014-2019. Det svarer til 304 danskeres vandforbrug om året (gennemsnit pr. person pr. år: 37,80 m3 **).
Som en del af standarden auditeres værkstederne årligt for kontrol og opfølgning. Derfor tør vi godt sige, at vi er med til at give danske BMW ejere renere mel i posen!

 

*) https://www.bolius.dk/saa-meget-el-vand-og-varme-bruger-en-gennemsnitsfamilie-279/
**) https://www.danva.dk/media/4630/danva-vand-i-tal-2017-final.pdf


Denne besparelse er siden 2013 både bevaret og optimeret på grund af de initiativer BMW har iværksat for at højne indsatsen, som skal være med til, at der passes bedre på miljøet, og som formodentlig stadig havde været status quo, hvis ikke det fornødne fokus var blevet iværksat.

 • Nul forurening
 • Styr på spildevandet
 • Brug af kemikalier
 • Dokumentation

GENANVENDELSE HOS BMW.

Bæredygtig og langsigtet planlægning.

Den miljøvenlige bortskaffelse og genanvendelse af din BMW efter endt levetid er tænkt ind i konceptet allerede i udviklings- og produktionsfasen. Med brugen af plasttyper, der kan genbruges, begrænsningen til få materialetyper samt sortering af materialer, står BMW som garant for en effektiv genanvendelse af udtjente biler. Dette koncept har givet BMW Group en topplacering i mange år i Dow Jones Sustainability Group Index, som er et indeks for virksomheder med fokus på bæredygtighed i produktionen*.
* Ifølge Dow Jones Sustainability Group Index har BMW Group indtaget topplaceringer i indekset for virksomheder med fokus på bæredygtighed i produktionen.

Læs mere
GENANVENDELSE HOS BMW.

MILJØVENLIG GENANVENDELSE.

Miljøledelsessystemet er identisk opbygget i hele netværket, og alle værksteder lærer af hinandens fejl via et fælles afvigelseshåndteringssystem.

Ud over den lovpligtige dokumentation indeholder miljøledelsessystemet også den udvidede dokumentation, som ISO14001-standarden kræver, hvorved miljøpræstationen hele tiden kan underbygges med fakta. Dette giver den bedste basis for hele tiden at optimere - og udvikle - miljøledelsen til glæde og gavn for alle involverede.

 • Kontrolleret returnering
 • Udtagelse af driftsstoffer
 • Afmontering
 • Genanvendelse af resten af bilen
GENANVENDELSE HOS BMW.

KOMPONENTER MED INTELLIGENS TIL ET NYT LIVSKREDSLØB.

BMW har den overordnede målsætning at minimere miljøpåvirkningen i bilens samlede levetid. Allerede ved udviklingen og produktionen af hver enkelt ny bil lægges grundstenen for miljørigtig genanvendelse.

 • Tiltag til miljørigtig genanvendelse
 • Effektiv genanvendelse af BMW biler
GENANVENDELSE HOS BMW.

INDLEVERING AF BILER TIL SKROTNING.

Bilens sidste bruger eller ejer skal indlevere sin bil til skrotning på et opsamlingssted eller hos en godkendt specialvirksomhed. Her får man udstedt en genanvendelsesattest, som skal anvendes ved afmelding af bilen på motorkontoret. Opsamlingssteder, der er godkendt af BMW, opkræver ikke gebyr for at modtage en BMW, der er klar til skrot. Følgende forudsætninger skal være opfyldt for gratis at kunne indlevere bilen: Bilen skal være komplet (især motor, drivlinje, karrosseri, katalysator, værdidefinerende elektroniske komponenter og andre væsentlige komponenter) og fri for affald.

FORMEL E.

Ideel platform til at afprøve fremtidens mobilitet.

BMW har aktivt støttet Formel E siden lanceringen i Beijing 2014, og i 2018 gik BMW selv ind i løbet med holdet BMW i Andretti Motorsport. Formel E racerløbet viser de nyeste teknologiske fremskridt frem indenfor bæredygtig kørsel og teknologioverførslen fra motorsport til prduktudvikling har aldrig været så direkte – fremskridt, der også kommer til at kunne ses på de biler, vi kører rundt i til daglig.

Læs mere