INTEGRITET OG SIKKERHED.

INTEGRITET OG SIKKERHED.

Integritet og sikkerhed.

FORBRUGERKLAGEADGANG.

Hvis du mod forventning er utilfreds med vores service, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail:

BMW Financial Services Denmark A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV
Telefon: 70 15 15 42
E-mail: finans@bmw.dk

 

Vi vil bestræbe os på at finde en løsning i samarbejde med dig. Er du imidlertid uenig eller utilfreds med vores afgørelse, kan du som forbruger klage til:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: cfk@kfst.dk

 

Gebyret for at indlevere en klage til Center for Klageløsning udgør kr. 100,00

Kun hvis det ikke er muligt at nå frem til en fælles løsning via Center for Klageløsning, kan du som forbruger indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet inden for en frist på 4 uger.. Gebyret for at indlevere en klage til Forbrugerklagenævnet udgør kr. 400,00, der tilbagebetales, hvis køber får medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

Read more