BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed miljøbeskyttelse klimabeskyttelse

BMW OG BÆREDYGTIGHED.

Med cirkulær økonomi i fokus.

BMW og bæredygtighed.Med cirkulær økonomi i fokus.

Med en konsekvent bæredygtighedsstrategi sætter vi nye standarder for bilbranchen.

For os er køreglæde så meget mere end mobilitet. Bæredygtighed er et vigtigt spørgsmål, som vi ikke er villige til at gå på kompromis med. Tværtimod: Vi har en ny, konsekvent fremtidsstrategi, der ikke kun omfatter det, vi har direkte indflydelse på, men løfter begrebet bæredygtighed op på et helt nyt niveau.

I de seneste år og årtier har vi sat vigtige standarder for vores bilers miljøpræstationer – gældende alt fra ressourceforbrug til energiforbrug og andelen af genanvendelige materialer. I de kommende år vil vi løbende udvide vores omfattende elektrificeringsstrategi, og i 2023 vil vi tilbyde 25 elektrificerede modeller.

At nå målet om klimaneutralitet og emissionsfri mobilitet kræver imidlertid flere forskellige former for elektriske drivlinjer. Af den grund, og for at imødekomme kundernes behov på en endnu mere fleksibel måde, vil vi fortsætte vores bestræbelser på at udvikle brintdrevne brændselsceller i en teknikneutral strategi. Allerede på biludstillingen IAA 2019 præsenterede vi BMW i Hydrogen NEXT. Som det næste trin vil vi i 2022 lancere denne model i en begrænset produktionsserie. Vi bevæger os konstant trin for trin frem mod en miljøvenlig og emissionsfri fremtid.

Læs mere
VI LAVER IKKE BÆREDYGTIGHED HOS BMW. VI GØR BMW BÆREDYGTIG.
Oliver Zipse – adm. direktør i BMW AG
BMW Baeredygtighed

STRATEGI FOR VÆRDIKÆDEN.

Vi har en helhedsorienteret tankegang i vores bæredygtighedsarbejde. Det starter allerede med udviklingen og produktionen af vores biler. Målet er en bæredygtig værdikæde, hvor vi tilgodeser vores egne behov ved hjælp af genanvendlige materialer og fornybare råvarer – inklusive energiforsyning. Vi er der ikke helt endnu, men er allerede kommet et godt stykke ad vejen. Såvel ressourceforvaltning som reduktion af CO2-udledningen spiller en central rolle for vores forretningsmodel. Den stadigt voksende andel af elektrificerede modeller og den energi- og ressourceintensive produktion af højspændingsbatterier til disse biler betyder, at vi skal træffe omfattende afhjælpningsforanstaltninger for at reducere udledningen af CO2 gennem hele værdikæden. Derfor vil CO2-aftrykket være et af vores kriterier ved valg af leverandører, hvilket gør os til den første bilproducent med konkrete CO2-mål for forsyningskæden. I modsat fald ville den øgede elektrificering føre til en stor stigning i CO2-udledningen i forsyningskæden. Vi baner vejen for forandringen og har hævet målet om at reducere CO2-udledningen i forsyningskæden med 20 % fra 2019 til 2030.

Læs mere
BMW Baeredygtighed - Produktionen

PRODUKTION MED LAVERE CO2-UDLEDNING.

Ved at underskrive den internationale erklæring om renere produktion (FN's miljøprogram) i 2001 forpligtede vi os til at holde miljøpåvirkningen og ressourceforbruget i vores globale produktion så lavt som muligt. Vores anlæg og fabrikker er allerede i dag gode eksempler på, hvordan ressourceeffektivitet kan bidrage til lavere udslip af CO2. Vi nøjes ikke med bare at være en del af en bæredygtig fremtid, men vil drive udviklingen hen imod den. Frem imod 2030 opstiller vi derfor de højeste mål i branchen. For at kontrollere og analysere vores omfattende foranstaltninger har vi på samtlige produktionsfabrikker indført miljøstyringssystemer, der konstant videreudvikles og optimeres. 

Ud over den kontinuerlige brug og udvikling af vedvarende energikilder og fornybare råvarer i vores produktion gør vi også vigtige fremskridt inden for genvinding. I dag genvindes og genanvendes 99 % af det affald, der genereres i vores globale interne produktion af 2,5 millioner biler om året. Og vi arbejder konstant på at forbedre dette tal yderligere.

Læs mere

BRUG AF BÆREDYGTIGE MATERIALER.

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed træ FSC-certifikat

FSC-certificeret træ.

Vi har et nært samarbejde med FSC (Forest Stewardship Council) og arbejder aktivt for at opfylde de strenge krav til ansvarligt og bæredygtigt skovbrug. Interiørlisten på instrumentbrættet i BMW i3 består fx af FSC-certificeret eukalyptustræ.
BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed kenaf

Kenaf.

Kenaf tilhører katost-familien, og dens fibre er et både omkostningseffektivt og alsidigt alternativ. Interiøret i BMW i3 består af 30 % kenaf, hvilket sætter standarden for bæredygtig ressourceforbrug i bilproduktion.
BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed naturgummi

Naturgummi.

Naturgummi er et materiale, der bruges til dækfremstilling, og som vi tager ansvar for – ligesom alle andre materialer i vores biler. Sammen med repræsentanter fra offentlige institutioner og naturgummibranchen stiftede vi i 2019 organisationen GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber). Målet er at sikre sporbarhed og bæredygtighed i hele værdikæden for naturgummi.
BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed aluminium

Aluminium.

Ud over stål er aluminium den vigtigste ressource i vores produktion. Lige så vigtigt er det med høj ressource- og energieffektivitet i hele værdikæden. Som stiftende medlem af ASI (Aluminium Stewardship Initiative) har vi et aktivt engagement, fx gennem et certificeringsprogram, der sikrer, at råvareleverandører anvender bæredygtige standarder. Derudover anvender vi allerede i dag op til 50 % sekundært aluminium i udvalgte komponenter.

ECONYL.

BMW bæredygtighed - Econyl.

Genvinding af råmaterialer er en vigtig faktor i vores overordnede strategi for bæredygtighed. Et godt eksempel på at værdien af det genvundne materiale opfylder vores krav om at bestride førerrollen, er brugen af Econyl. Econyl er et garn, der er fremstillet af genanvendt nylon, og som bruges til fremstilling af fx tæpper. Hos os bruges det i gulvbeklædninger og gulvmåtter til BMW iX.

GENVINDING – EN AFGØRENDE FAKTOR.

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed miljøvenlig produktion genvinding

På vejen mod en bæredygtig, ressourceeffektiv og fremtidsorienteret produktion er materialegenvinding en vigtig faktor, som vi bruger som løftestang. Ud over den intelligente planlægning af vores produkter er genvinding og genbrug af materialer også veletablerede elementer i vores værdikæde. Vi kan allerede nu recirkulere 99 % af alt affald, der genereres i vores globale interne produktion.

BÆREDYGTIGHED I BMW i3.

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed miljøvenlig produktion genvinding BMW i3

Med BMW i3 har vi skabt en bil, der med en genanvendelsesgrad på 95 % er et godt eksempel på vores strategi. Kabinen består af 30 % kenaf, et fornybart materiale, der er udvundet af planter i katost-familien. Ved fremstilling af bilens tekstilmaterialer bruger vi et specielt og innovativt garn, der er fremstillet af granulat fra genbrugte PET-flasker. Derudover får batterierne et "nyt liv" i stationære lagringssystemer, der bruges til ren energiforsyning af vores produktionsanlæg.

GENVUNDET MATERIALE.

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed miljøvenlig produktion genvinding genvindingsprodukt

Hvis det er teknisk, økologisk og økonomisk meningsfuldt og praktisk gennemførligt, bruger vi genvundet materiale og bæredygtige råvarer. Vi vil ydermere øge andelen markant frem til år 2030 – med en faktor på hhv. 4-6 og 2-5 for vores to vigtigste ressourcer, aluminium og stål. Allerede i dag bruger vi omkring 25 % genanvendt stål, op til 50 % genanvendt aluminium og op til 20 % genanvendt termoplast i visse komponenter. Vi praktiserer Life Cycle Engineering for effektiv recycling, da brugen af genvundne materialer resulterer i et betydeligt lavere CO2-aftryk.

GENVINDING AF VORES UDTJENTE BILER.

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed miljøvenlig produktion genvinding udtjente biler

Selv når en BMW har nået slutningen af sin livscyklus, er den en vigtig del af værdikæden. Vi ser nemlig ikke kasserede BMW biler og deres materialer som skrot, men som vigtige kilder til sekundært råmateriale. Derfor har vi sammen med vores forhandlere organiseret indsamling af udtjente biler og tilbyder miljøvenlig genvinding på mere end 3.000 anlæg verden over. Vi vil især sikre, at vores elbiler genvindes på en transparent måde. Hvad angår elbiler, kan man på langt sigt ikke alene forlade sig på primære materialer, hvilket er ensbetydende med, at det underliggende ressourceflow skal ændres. Derfor kan vores kunder fx aflevere deres biler på RDZ (Recycling und Demontage Zentrum) i München. Ud over at modtage udtjente biler arbejder vi løbende med nye koncepter og tiltag for at videreudvikle vores genbrugsprocesser.

BMW hållbarhet - Design for recycling

DESIGN FOR RECYCLING.

BMWs Design for Recycling-ingeniører sætter standarden for genbrug og skrotning af udtjente køretøjer ved at understrege effektivitet og bæredygtighed. Genbrug er således en integreret del af produktudviklingsprocessen. På denne måde kan faktorer, der er relevante for genanvendelse, såsom komponentdesign, materialevalg og samlemetoder, tages i betragtning tidligt i processen.
Målet er at fremme et øget brug af genbrugte, kvalitetstestede brugte materialer i nye biler. Dette baner vej for et sluttet materialekredsløb.

Læs mere
BMW eMobility BMW Hållbarhet Mobilitet

MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED: BMW eDRIVE ZONE.

Vores mål er altid at give 100 % – frem for alt, når det gælder bæredygtig køreglæde. For at lykkes med dette forsøger vi hele tiden at finde nye muligheder i bilindustrien, der gavner både os og vores kunder.

Men vi lader os ikke nøje med det: Med BMW eDrive Zones bidrager vi til en gradvis introduktion af nul- og lavemissionsområder i europæiske byer og storbyområder. BMW eDrive Zones er en digital service til BMW plug-in-hybrider, der automatisk registrerer disse miljøzoner og reagerer på det. Når du kører ind i området, skifter bilen automatisk om til elektrisk kørsel og kører emissionsfrit gennem zonen. Med loyalitetsprogrammet BMW Points kan du også få en bonus i disse zoner. Du optjener point for hver kilometer, du kører elektrisk, og i miljøzoner får du dobbeltpoint. Senere kan du indløse og bruge disse i BMW Charging.

BÆREDYGTIGHED, DER TÆLLER.

Vi vil ikke kun fortælle dig om vores bæredygtighedsarbejde; det vigtige er, at du forstår det. Derfor har vi samlet alle nyheder, projekter og fakta om bæredygtighed på ét sted.

Den lige vej til bæredygtighed.

Vil du vide, hvordan BMW arbejder med bæredygtighed? Læs 17 fakta om bæredygtighed, og få mere at vide om, hvordan vi arbejder.
Læs mere

Beviset: Plug-in-hybrider er renere end diesel.

Vi testede en plug-in-hybrid mod en dieselbil og fandt frem til den mest miljøvenlige. Læs alt om testen, og hvorfor plug-in-hybriden står som vinder.
Alt om testen
BÆREDYGTIGHED - Produktionen

ENERGIEFFEKTIVITET.

Vi har en direkte indflydelse på CO2-udledningen fra vores egne fabrikker og anlæg og er allerede et benchmark for ressourceeffektivitet. Målet er at reducere CO2-udledningen fra vores virksomhed med 80 % frem imod år 2030. Siden 2020 har vi indkøbt al ekstern elektricitet fra vedvarende energikilder. Fra 2021 og fremefter vil vores fabrikker og anlæg også blive helt klimaneutrale, da vi reducerer hele vores energiforbrug og kun bruger vedvarende energi, som vi overvejende producerer selv. Vi gør også en konstant indsats for at optimere vores energieffektivitet og tester os frem til de bedste metoder – fx brug af brint, biogas, biomasse eller geotermisk energi. På nogle fabrikker kan løsningen fx være grøn brint, hvis effektivitet i varmeproduktion vi i øjeblikket evaluerer i et pilotprojekt. Samtidig optimerer vi energieffektiviteten i vores produktion: Vi reducerer behovet for opvarmning ved at genbruge mere spildvarme fra processerne, og vi sikrer varmekredsløb. Ved at bruge digitale værktøjer som Data Analytics reducerer vi elforbruget ved hjælp af intelligente kontrolsystemer og minimerer derved samtidigt omfanget af spild.

Læs mere

BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS PÅ VORES PRODUKTIONSANLÆG.

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed miljøvenlig produktion Leipzig-fabrik

BMW Group Leipzig-fabrikken.

Her er effektiviteten næsten til at tage og føle på. Fabrikken i Leipzig er en af verdens mest moderne og bæredygtige produktionsfabrikker til biler. Siden 2013 er der her produceret elbiler og lette karosserier af CFC. Som den første bilfabrik i Tyskland drives anlægget for en stor del af strøm fra fire egne vindmøller. Med den innovative batterifarm på omkring 700 BMW i3 højspændingsbatterier tager vi nu flere skridt for at opnå en ressource- og energieffektiv produktion: Vi arbejder kontinuerligt på at øge batteriernes levetid. Desuden lagrer batterifarmen overskydende energi fra vindmøllerne, som kan bruges i perioder med strømmangel. Dermed bidrager vi til øget stabilitet i de offentlige elnet.

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed miljøvenlig produktion Dingolfing-fabrik

BMW Group Dingolfing-fabrikken.

Førende position takket være radikale foranstaltninger: Som vores største bilfabrik i Europa har Dingolfing i løbet af de seneste ti år reduceret både sit ressourceforbrug og sine emissioner med en tredjedel ved at indføre innovativ produktionsteknik. Den nye energicentral for højeffektiv el- og varmeproduktion ved hjælp af kraftvarme er en milepæl i bestræbelsen på at reducere energiforbruget. Her omdannes gas til el, hvorved den genererede varme bruges som energikilde. Takket være kraftvarmeenhederne og et af Tysklands største solcelleanlæg producerer fabrikken i dag næsten halvdelen af sit eget elbehov. Resten dækkes udelukkende af bæredygtig elektricitet fra eksterne energileverandører. I koncernens bæredygtighedsstrategi stilles der høje krav til bortskaffelse. Også her er Dingolfing-fabrikken i top med en genvindingsgrad på 99,8 % takket være effektive foranstaltninger som fx en innovativ metalpresning.. 

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed miljøvenlig produktion Shenyang-fabrik

BMW Group Shenyang-fabrikken.

Mere innovation, mindre emission. På vores produktionsfabrikker i Europa og Brasilien køber vi allerede nu al elektricitet fra vedvarende energikilder, og i 2018 startede vi vores hidtil største solcelleanlæg på fabrikken i Shenyang med en maksimal kapacitet på 15,1 megawatt.

BÆREDYGTIGHED - Vores ansvar

ANSVAR ER VORES DRIVKRAFT.

Med projekter som "Cobalt For Development" integrerer vi vores bæredygtighedsstrategi trin for trin i vores omgivelser og dermed i alle dele af vores værdikæde. Ved hjælp af anvisninger, støtte og incitamenter sikrer vi, at vores partnere i forsyningskæden konstant lever op til vores høje sociale og miljømæssige standarder.

Læs mere

VORES HØJSPÆNDINGSBATTERIER: EN SUCCESHISTORIE.

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed batteri

Genbrug af battericeller.

Batterier får et nyt liv: Vi modtager alle brugte BMW højspændingsbatterier verden over – også selvom vi ikke har en juridisk forpligtelse til at gøre det. Vores bilbatterier får et "nyt liv" i stationære lagringssystemer, som vi gradvist opbygger på vores fabrikker. Vi integrerer vedvarende energi i elnettet, øger netstabiliteten og reducerer energiomkostningerne for forbrugerne. Således nærmer vi os målet om en helt kuldioxidfri produktion. Det bedste eksempel på dette er vores fabrik i Leipzig med en batterifarm på omkring 700 BMW i3-batterier. Som buffer for vedvarende energi hjælper de med at lagre overskud af vindkraft, som derefter føres tilbage til elnettet. Desuden bliver energiomkostningerne til produktionen lavere.

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed batteri genvinding

Genvinding af batterier.

For batterier, der ikke længere kan bruges i stationære lagringssystemer, har vi en konstant stigende grad af genvinding. Dette giver adgang til genvundne materialer af høj kvalitet til ny produktion af vores litium-ion-batterier. I samarbejde med det tyske recycling-firma Duesenfeld har vi udviklet en metode til at opnå en genvindingsgrad på 96 % af bl.a. grafit og elektrolyt. Det eneste, der er tilbage bagefter, er termoplast fugtet med elektrolyt.

BMW elektromobilitet BMW bæredygtighed batteri leverandør

Ressourceeffektivitet hos vores leverandører.

Fremtidsorienterede hele vejen: Som pioner på området bæredygtighed vejer vores ord tungt, også blandt vores leverandører – og det drager vi fordel af. Vi har aftalt med vores producenter af battericeller, at de kun må anvende vedvarende energi til produktion af femtegenerations battericeller. Dette vil spare ca. 10 millioner tons kuldioxid frem til 2030, hvilket kan sammenlignes med den mængde kuldioxid, som en millionby som München udleder årligt. Ved at deltage i CDP (Carbon Disclosure Project) hjælper vi vores leverandører med at træffe foranstaltninger til at reducere CO2-udslippet og øge andelen af vedvarende energikilder.

ET EKSEMPEL FRA BMW iX: BÆREDYGTIGT HELHEDSKONCEPT.

BMW iX i20 2021 elektrisk SUV interiør suite bæredygtighed

Takket være det omfattende bæredygtighedskoncept er BMW iX’s udledning af drivhusgasser 45 % lavere i den samlede levetid i forhold til en SAV med sammenlignelig dieselmotor. Det skyldes blandt andet, at der kun benyttes vedvarende energikilder under produktionen samt brugen af naturrene materialer og genbrugsmaterialer i kabinen. Eksempler på dette er det naturlige olivenbladsgarvede læder Castanea og måtterne, der er fremstillet i 100 % Econyl.

BÆREDYGTIGHED - Value chain

MODTAG SENESTE NYT OM ELBILER.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev fyldt med nyttige informationer om elbiler fra BMW.

Læs mere
Bæredygtighed hos BMW Group.

Jeg vil gjerne have mere at vide om emnet bæredygtighed hos BMW.

BMW elektromobilitet BMW opladning

Jeg vil gerne introduceres til opladning.

BMW e-mobility BMW rækkevidde

Jeg vil gerne introduceres til rækkevidde.

*BMW Concept i4:

The BMW Concept i4 is a pure concept car that is not available for sale. The later series version of a BMW Concept i4 does not yet have a general type-approval, consumption figures are not yet known.

Læs mere