Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

004

Som udgangspunkt for forbrugsmålingen gælder NEDC-cyklussen. Denne er sammensat af ca. en tredjedel bykørsel og to tredjedele landevejskørsel (målt på den samlede tilbagelagte strækning). Ud over brændstofforbruget måles også CO2-udledningen. Værdierne for brændstofforbrug og CO2-udledning afhænger af det valgte udstyr.

Ydelse: BMW anbefaler blyfri benzin oktan 95. Blyfri benzin oktan 92 og højere samt med et maksimalt indhold af ethanol på 10 % (E10) er tilladt. Angivelser af ydelse og forbrug gælder ved brug af oktan 98.