Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

f90_first_edition

Tallene for brændstofforbrug og CO2-udledning afhænger af den valgte fælg- og dækstørrelse.

Værdierne ved køretøjer med fodnoten (2) er foreløbige.

Brændstofforbruget og CO2-udledningerne for køretøjer mærket med (3) er fastsat ud fra den nye WLTP-norm (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) og er herefter omkonverteret til de tilsvarende værdier under NEDC-normen (New European Driving Cycle) for at sikre sammenlignelighed mellem køretøjer. [Såfremt afgifter og beskatning af køretøjet er baseret på CO2-udledningen, kan der være afvigelse mellem den her angivne CO2-udledning for disse køretøjer og CO2-udledningen anvendt til beregning af beskatning og afgifter som følge af national lovgivning.]

Forbrugsdata beregnes med udgangspunkt i NEDC-cyklussen.

Yderligere oplysninger om det officielle brændstofforbrug og den officielle CO2-udledning for nye personbiler fås på adressen www.hvorlangtpaaliteren.dk.