Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i8 accord

Værdierne for brændstofforbrug og CO2-udledning afhænger af den valgte fælg- og dækstørrelse.
Yderligere oplysninger om det officielle brændstofforbrug og den officielle CO2-udledning for nye personbiler fås på adressen www.hvorlangtpaaliteren.dk.
Motoren overholder udstødningsnormen Euro 6. Som udgangspunkt for forbrugsmålingen gælder NEDC-cyklussen (93/116/EF). Denne er sammensat af ca. en tredjedel bykørsel og to tredjedele landevejskørsel (målt på den samlede tilbagelagte strækning). Ud over brændstofforbruget måles også CO2-udledningen. Forbruget er beregnet med standardudstyr. Ekstraudstyr (fx bredere dæk) kan påvirke forbruget og præstationerne væsentligt.
De anførte tekniske data er gældende for det tyske marked. De viste modeller omfatter således delvis ekstraudstyr, som ikke hører til standardmodellernes specifikationer i Danmark. I nogle lande kan der på grund af varierende lovbestemmelser forekomme afvigelser fra de beskrevne modelvarianter og det beskrevne udstyr. Kontakt din BMW forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Med forbehold for ændringer i konstruktion og udstyr samt trykfejl. Der er ikke taget højde for specialudstyr.
Egenvægt EU i kg: Den anførte værdi omfatter 90 % tankindhold samt 68 kg til føreren og 7 kg til bagage. Egenvægten gælder biler med standardudstyr. Ekstraudstyr kan forhøje værdien.
Ydelse: BMW anbefaler blyfri benzin oktan 95. Blyfri benzin oktan 92 og højere samt med et maksimalt indhold af ethanol på 10 % (E10) er tilladt. Ydelses- og forbrugsmålinger er foretaget ved brug af oktan 98.
Værdierne angives ikke for et bestemt køretøj og er ikke en del af tilbuddet, men har alene til formål at gøre det muligt at sammenligne forskellige biltyper. Den CO2-udledning, der genereres ved fremstilling og levering af brændstof eller andre energikilder indgår ikke i beregningen af CO2-udledningen, hvilket er i tråd med bestemmelserne i EF-direktivet 1999/94/EF.