Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Service inclusive disclaimer

Indhold og begrænsninger:

BMW Service Inclusive kan gøres gældende, forudsat at du overholder kravene til brug af bilen, og at alle serviceintervaller, der måtte blive indikeret i bilen, er overholdt. For nærmere information herom henvises til bilens garantihæfte samt servicehæfte eller bilens elektroniske servicebog. Følgende er ikke omfattet af serviceaftalen: brændstof; urenheder i brændstofsystemet; dæk, dækskader og afbalancering af dæk, startbatterier samt reparation af skader eller øget slidtage, der kan tilskrives fejlagtig brug af bilen (fx motorskader pga. for lav oliestand og/eller deltagelse ved motorsportsarrangementer).