Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

CO2-i3-2016

BMW i3

BMW i3 (Range Extender)

Køretøjets energiklasse fastlægges på basis af den målte CO2-udledning under hensyntagen til køretøjets samlede masse. Den CO2-udledning, der genereres ved fremstilling og levering af brændstof eller andre energikilder, indgår ikke i beregningen af CO2-udledningen, hvilket er i tråd med bestemmelserne i EF-direktivet 1999/94/EF.

Yderligere oplysninger om det officielle brændstof- og energiforbrug og den officielle CO2-udledning for nye personbiler fås på adressen www.hvorlangtpaaliteren.dk.