Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

bmw-daek-en-stjerne

* Ved køb af et dæk med BMW Stjernemærke og ved modtagelse af garantibeviset, opnår køberen – i en periode på 36 måneder fra indgåelsen af købsaftalen – en erstatningsgaranti for skader på dækket forårsaget af spidse genstande, sammenstød med kantstenen, tyveri eller hærværk fra Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München, Tyskland. Køberens lovpligtige garantirettigheder gælder stadig i tillæg til BMW‘s dækforsikring og forbliver upåvirket af denne.