Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

BMW Repair inclusive

Indhold og begrænsninger:

BMW Repair Inclusive kan gøres gældende, forudsat at du overholder kravene til brug af bilen, og at alle serviceintervaller, der måtte blive indikeret i bilen, er overholdt. Følgende er ikke omfattet af aftalen: brændstof; urenheder i brændstofsystemet; skader på lak, karrosseri og udvendige dele; glasskader (ruder, lygter); afhjælpning af vindstøj, mislyde og lugtgener; dæk, dækskader og afbalancering af dæk; reparation af ikke-fabriksmonteret tilbehør, driftbatterier samt reparation af skader eller øget slitage, der kan tilskrives fejlagtig brug af bilen (fx motorskader pga. for lav oliestand og/eller deltagelse ved motorsportsarrangementer).