Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Definition af driftstop

Definition af driftstop:

Med driftstop menes en produkt teknisk fejl, som gør det umuligt at fortsætte med at køre. For yderligere information af dækningsvilkår se informationen nedenfor.