Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G31_at-a-glance

Tallene for brændstofforbrug og CO2-udledning afhænger af den valgte fælg- og dækstørrelse. Forbrugsdata beregnes med udgangspunkt i NEDC-cyklussen.