Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Mobile care disclaimer

Bemærkninger til tilbuddet

Bilen skal være indregistreret i Danmark på tidspunktet for hændelsen.

Omkostninger, der specifikt er undtaget fra dækning:
• Omkostninger, der normalt erlægges i form af skatter, told eller brændstofudgifter.
• Ekstra hotelomkostninger, fx mad/minibar mv.
• Alle omkostninger, der enten direkte eller indirekte relaterer til driftsstoppet, som fx indkomsttab, afbestillingsomkostninger, afbestilte billetter, eller tab af billetters værdi og brug til begivenheder.
• Reparations- og reservedelsomkostninger samt andre relaterede udgifter, som ikke er dækket under bilens toårige nybilsgaranti.

Hvis du kommer ud for driftsstop i udlandet, bør du kontakte BMW Mobile Care Assistance og få råd og vejledning til brug af Mobile Care ordningen i det pågældende land.

BMW Mobile Care gælder ikke i tilfælde af:
• Regulær service, tekniske ændringer, garantireparationer eller produkttilbagekaldelser.
• Du selv indleverer din BMW til reparation.
• Ulykker, tyveri, hærværk eller lignende ødelæggelser.
• Ødelæggelser forårsaget bevidst eller ubevidst.
• Beskadigelser opstået under kørsel og sammen med køreøvelser, som omfatter kørsel med maks. hastighed.
• Beskadigelser forårsaget ved anvendelse af reservedele, der ikke er godkendt af producenten, eller såfremt bilen er blevet modificeret på en måde, som ikke er godkendt af producenten.

Ydelserne i forbindelse med BMW Mobile Care begrænser sig af juridiske årsager til at gøre din bil køreklar igen. Det er derfor ikke muligt at udføre servicearbejder, reparationer af sliddele, større reparationsarbejder eller fremskaffe reservedele på uheldsstedet.