Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3_LCI_technical data

* Værdierne for forbrug og udledning samt rækkevidde er beregnet med udgangspunkt i NEDC-kørecyklussen og afhænger af det valgte dækformat.
** Rækkevidden er beregnet med udgangspunkt i WLTP-testprogrammet og afhænger af det valgte dækformat og bilens udstyrsniveau.
*** Værdier i henhold til BMW's rækkeviddemålinger ved hverdagskørsel med køreprofil City, en udetemperatur på 20° C, varme-/klimaanlæg, forvarmefunktion, køreprogram COMFORT. Rækkevidden påvirkes af en række forskellige faktorer, herunder især kørestil, ruteprofil, udetemperatur og forvarmefunktion.

Alle værdier for kilometertal, brændstofforbrug, udledning og rækkevidde er foreløbige.