Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F22_connectivity

Tallene for brændstofforbrug og CO2-udledning afhænger af den valgte fælg- og dækstørrelse. Forbrugsdata beregnes med udgangspunkt i NEDC-cyklussen.

Yderligere oplysninger om det officielle brændstofforbrug og den officielle CO2-udledning for nye personbiler fås på adressen www.hvorlangtpaaliteren.dk.