Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

x2_at_a_glance

De anførte værdier for brændstofforbrug, CO2-udledning og energiforbrug er beregnet med udgangspunkt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 715/2007 i den version, der var gyldig på udarbejdelsestidspunktet. Værdierne gælder for et køretøj i standardkonfiguration på det tyske marked og tager højde for forskellige hjul- og dækstørrelser på køretøjet.

Specifikationerne for CO2-effektivitet fastlægges med udgangspunkt i EU-direktivet 1999/94/EF og gældende europæisk lovgivning på udarbejdelsestidspunktet. De anførte værdier for brændstofforbrug, CO2-udledning og energiforbrug er beregnet med afsæt i NEDC-cyklussen for klassifikationen.