Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

x2_technical_data

De anførte værdier for brændstofforbrug, CO2-udledning og energiforbrug er beregnet med udgangspunkt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 715/2007 i den version, der var gyldig på udarbejdelsestidspunktet. Værdierne gælder for et køretøj i standardkonfiguration på det tyske marked og tager højde for forskellige hjul- og dækstørrelser på køretøjet.

Værdierne for BMW X2 sDrive18i, BMW X2 sDrive18d og BMW X2 xDrive18d er allerede baseret på den nye WLTP-kørecyklus og konverteret til NEDC-værdier for at gøre det muligt at sammenligne forskellige modeller. For så vidt angår køretøjsspecifikke afgifter, som tager udgangspunkt i (blandt andet) CO2-udledningen, kan CO2-værdierne for disse biler afvige fra de anførte værdier.

Specifikationerne for CO2-effektivitet fastlægges med udgangspunkt i EU-direktivet 1999/94/EF og gældende europæisk lovgivning på udarbejdelsestidspunktet. De anførte værdier for brændstofforbrug, CO2-udledning og energiforbrug er beregnet med afsæt i NEDC-cyklussen for klassifikationen.

Værdierne for BMW X2 sDrive18i, BMW X2 xDrive20i, BMW X2 sDrive18d og BMW X2 xDrive18d er foreløbige.