Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G02_M_performance

De anførte værdier for brændstofforbrug, CO2-udledning og energiforbrug er beregnet med udgangspunkt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 715/2007 i den version, der var gyldig ved typegodkendelsen. Værdierne gælder for et køretøj i standardkonfiguration på det tyske marked og tager højde for forskellige hjul- og dækstørrelser på den valgte model.

Værdierne ved køretøjer med fodnoten (2) er foreløbige.

Værdierne ved biler med fodnoten (3) er allerede baseret på den nye WLTP-kørecyklus og konverteret til NEDC-værdier for at gøre det muligt at sammenligne forskellige modeller. [For så vidt angår køretøjsspecifikke afgifter, som tager udgangspunkt i (blandt andet) CO2-udledningen, kan CO2-værdierne for disse biler afvige fra de anførte værdier.]

En oversigt over brændstoføkonomi, CO2-emissioner og strømforbrug med tal for alle nye personbilmodeller fås gratis på alle salgssteder.