Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G01_technical_opc

De anførte værdier for brændstofforbrug og CO2-udledning er beregnet med udgangspunkt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 715/2007 i den version, der var gyldig på tidspunktet for typegodkendelsen. Værdierne gælder for et køretøj i standardkonfiguration på det tyske marked og tager højde for forskellige hjul- og dækstørrelser på køretøjet.

Værdierne for BMW X3 xDrive20i og BMW X3 xDrive30i er allerede baseret på den nye WLTP-kørecyklus og konverteret til NEDC-værdier for at gøre det muligt at sammenligne forskellige modeller. For så vidt angår køretøjsspecifikke afgifter, som tager udgangspunkt i (blandt andet) CO2-udledningen, kan CO2-værdierne for disse biler afvige fra de værdier, der angives på dette sted, afhængigt af national lovgivning. Få mere at vide om WLTP-proceduren på www.bmw.com/consumptionandemissions

Værdierne for BMW X3 xDrive20i og BMW X3 xDrive30i er foreløbige.

Egenvægt (EU) i kg: De oplyste værdier gælder ved 90 % tankfyldning og 75 kg førervægt. Egenvægten gælder biler med standardudstyr. Ekstraudstyr kan øge værdien.

Specifikationerne for CO2-effektivitet fastlægges med udgangspunkt i EU-direktivet 1999/94/EF og Pkw-EnVKV og tager afsæt i brændstofforbruget og CO2-værdierne ifølge NEDC-cyklussen for klassifikationen.