BMW Danmark (“BMW Danmark”) leverer ydelser og services via en række forskellige parter i Danmark.

BMW Danmark A/S koordinerer BMW's aktiviteter i Danmark: Selskabet udpeger forhandlere og repræsentanter (agenter), håndterer second level-support og tekniske spørgsmål, driver hjemmesiden BMW.dk og ConnectedDrive-relaterede ydelser samt promoverer BMW brandet.

Finansieringsydelser leveres gennem det selvstændige selskab BMW Financial Services Denmark A/S, der tilbyder leasing- samt låne- og købekontraktsfinansiering til private og erhvervsdrivende samt fleet management ydelser til erhvervsdrivende via Alphabet Danmark.

Medmindre andet fremgår, er forhandlere uafhængige virksomheder, som ikke udgør en del af BMW koncernen, men som har licens til at anvende BMW brandet i forbindelse med salg og service af BMW køretøjer.

BMW AG er moderselskabet i BMW koncernen og leverer en stor del af it-infrastrukturen via ovennævnte selskaber. Forhandlere leverer ydelser til kunder og third level-support i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Enhver henvisning til "vi" i denne Privatlivspolitik er til BMW Danmark, BMW Financial Services Danmark og BMW AG og omfatter ikke Forhandlere.

Hvem er ansvarlig for behandling af personoplysninger?

BMW Danmark er ansvarlig for og “den dataansvarlige” i forbindelse med behandling af de af dine personoplysninger, som BMW Danmark modtager via hjemmesiden BMW.dk og ConnectedDrive-relaterede ydelser samt via håndteringen af second level-support og tekniske spørgsmål.

BMW Financial Service Denmark A/S er ”den dataansvarlige” i forbindelse med behandling af de af dine personoplysninger, der anvendes til at bevilge og yde finansiering til dig samt for behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring af BMW Financial Services Denmark A/S’ ydelser og produkter..Alphabet A/S er den dataansvarlige i forbindelse med behandling af de af dine personoplysninger, der anvendes til at levere fleet management-ydelser til erhvervskunder samt for markedsføring af Alphabet A/S produkter og ydelser. Der henvises i den forbindelse til særskilt privatlivspolitik for Alphabet A/S her: www.alphabet.com/da-dk/privatlivspolitik.

Forhandlere er dataansvarlige i forbindelse med behandling af de af dine personoplysninger, som de modtager fra dig samt fra BMW Danmark i relation til dine salgs- og serviceanmodninger. Selvom denne Privatlivspolitik beskriver nogle af de måder, hvorpå dine oplysninger anvendes af Forhandlere, kan Forhandlere indsamle oplysninger vedrørende dig og have deres egne privatlivspolitikker (som du bør læse) med angivelse af, hvordan de anvender og behandler dine oplysninger. Du skal kontakte Forhandleren direkte vedrørende eventuelle ændringer eller spørgsmål, som relaterer sig til deres brug af dine oplysninger.

BMW AG er generelt en tjenesteudbyder eller databehandler, som handler på vegne af ovennævnte parter. BMW AG er dog ligeledes den dataansvarlige i forbindelse med de af dine personoplysninger, der modtages gennem brugen af Connected-applikationen samt fælles dataansvarlig for den tekniske levering af ConnectedDrive-relaterede ydelser.

Alle de ovenfor anførte dataansvarlige gør sig rimelige bestræbelser for at sikre, at ethvert spørgsmål vedrørende behandling af dine personoplysninger, som foretages af en anden eller andre dataansvarlige end de ovenfor nævnte, videresendes til den rette dataansvarlige med henblik på besvarelse.

Kontaktoplysninger på hver af de dataansvarlige, der fremgår ovenfor, og deres databeskyttelsesrådgivere (DPO'er) finder du her.

BMW selskaber i Danmark indsamler dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis du kontakter os direkte, fx gennem hjemmesiden BMW.dk eller gennem vores kunde-hotlines med forespørgsel om oplysninger om vores produkter, ydelser og services.
 • Hvis du køber et produkt eller en ydelse direkte fra os (fx i BMW’s livsstilsbutik eller ConnectedDrive-butikken på vores hjemmeside).
 • Hvis du responderer på vores direct marketing-kampagner, fx ved at udfylde et svarkort eller indtaste oplysninger online på en af vores hjemmesider.
 • Hvis dine kontaktoplysninger videregives fra en autoriseret forhandler eller anden tredjemand med din tilladelse.
 • Hvis oplysninger vedrørende dit køretøj (inkl. stelnummer) videregives til BMW AG, mens du har dit køretøj til service eller reparation hos for eksempel en autoriseret forhandler.
 • Hvis andre juridiske enheder eller samarbejdspartnere i BMW koncernen lovligt videregiver dine personoplysninger til os.
 • Hvis vi erhverver eller indsamler dine personoplysninger fra andre kilder (fx kommercielle adresseformidlere).
 • I forbindelse med behandling af ansøgninger om finansiering og indgåelse af finansieringsaftaler (låneaftaler, leasingaftaler og købekontrakter) indsamler BMW Financial Services Denmark A/S desuden oplysninger om dine økonomiske forhold,. Disse oplysninger indhentes dels fra dig, og dels fra offentlige registre og kreditoplysningsbureauer. Derudover indsamles oplysninger om det finansierede køretøj og om evt. forsikring, blandt andet via Motorregisteret samt forsikringsselskaber m.v.  

Hvis du forsyner os med oplysninger på vegne af en anden person, skal du forinden sikre dig, at sådan anden person har fået et eksemplar af denne Privatlivspolitik. Hvis du er under 16 år, bedes du venligst ikke give os dine personoplysninger, medmindre du har indhentet tilladelse hertil fra en forælder eller værge.

Vi beder dig hjælpe os med at holde dine personoplysninger ajour ved at oplyse os om eventuelle ændringer i dine kontaktoplysninger eller præferencer.

Særligt vedrørende telefonoptagelser

BMW Vejhjælp håndteres af en underleverandør. Underleverandøren er SOS Dansk Autohjælp i det følgende kaldet SOS. SOS optager telefonsamtaler med henblik på at dokumentere aftaler og til brug for kvalitetssikring, når du har givet dit samtykke til det. Optagelsen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. SOS’ behandling af oplysningerne i samtalen kan desuden ske i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og/eller f. SOS’ legitime interesser, som begrunder behandlingen efter artikel 6, stk. 1, litra f, er navnlig at kunne behandle klager og kunne dokumentere indgåede aftaler. SOS er dataansvarlig for optagelsen af telefonsamtaler, der har fundet sted mellem dig og SOS.

Optagelsen kan i visse tilfælde blive sendt til dit forsikringsselskab eller andre tredjeparter (f.eks. offentlige myndigheder), hvis SOS juridisk er berettiget eller forpligtet hertil. Optagelserne gemmes, så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet. Som hovedregel gemmes de i 36 måneder. Du kan tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vedrører dette alene vores behandling af dine personoplysninger fremadrettet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du rette henvendelse til SOS via dette link.

Link til håndtering af kundeoplysninger.

Vi indsamler følgende typer oplysninger om dig gennem de forskellige ydelser og kontaktformer, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik:

 • Kontaktoplysninger ► – navn, adresse, telefonnumre, email adresse.
 • Personlige oplysninger ► - fødselsdato, familiemæssig status, erhverv.
 • Identifikationsoplysninger ► - Kundenummer / Kunde-ID, Kontraktnummer. I forbindelse med ansøgning om eller indgåelse af finansieringsaftale med BMW Financial Services Denmark A/S indsamler og behandler vi tillige oplysninger om dit CPR-nummer.
 • Betalings- og kontooplysninger ►I forbindelse med tilmelding, gennemførelse og administration af betalinger på en finansieringsaftale behandler BMW Financial Services Denmark A/S oplysninger om dit kontonummer.  
 • Interesser ► – oplysninger, som du giver os om dine interesser, herunder de typer køretøjer, som du er interesseret i.
 • Oplysninger om brug af hjemmeside og meddelelser ► – hvordan du bruger vores hjemmeside, og hvorvidt du åbner eller videresender vores meddelelser, herunder oplysninger indsamlet via cookies og andre sporingsteknologier, (nærmere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik, som du finder her).
 • Salgs- og serviceoplysninger ► – oplysninger vedrørende køb, support og service, herunder klager og reklamationer.
 • Kreditoplysninger og oplysninger til brug for kreditvurdering ►I forbindelse med ansøgning om indgåelse af en finansieringsaftale med BMW Financial Services Denmark A/S indsamles og behandles en række oplysninger om dig til brug for kreditvurderingen og til brug for evt. indgåelse af en finansieringsaftale. Udover dine kontaktoplysninger indhenter og behandler vi oplysninger om dine og evt. din husstands økonomiske forhold, herunder oplysninger om indtægts- og udgiftsforhold, beskæftigelse, boligforhold, om du tidligere har haft køretøjer m.v. Derudover indhentes oplysninger om gælds- og kreditforhold fra kreditoplysningsbureauer.
 • Oplysninger til bekæmpelse af svindel ► – oplysninger, som fastslår din identitet, såsom kørekort, pas og faktureringsoplysninger, oplysninger om transaktioner, kreditansøgninger og oplysninger om manglende betaling af gæld til os eller tredjemand, og kreditvurderinger fra kreditvurderingsbureauer, eventuelle oplysninger om svig, bedrageri eller forsøg herpå, mistænkelige transaktioner.
 • Oplysninger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering► oplysninger, som fastslår din identitet, såsom kørekort og pas. Oplysninger om transaktioner eller mistænkelige transaktioner. Lister over politisk udsatte personer og sanktionslister, hvori dine personoplysninger fremgår.
 • Oplysninger om køretøjet ►Oplysninger om stamdata, stelnummer og registreringsnummer samt eventuel forsikring på køretøjet.
 • Brug af enhed og tjenester ►– hvordan du bruger din enhed (mobil eller køretøj) og den tjeneste, der tilbydes på enheden.
 • Konfigurationsoplysninger vedr. køretøjet ► – oplysninger om dit køretøjs funktioner og eksisterende indstillinger (som identificeret via stelnummeret).
 • Tekniske oplysninger vedr. køretøjet ► – oplysninger om, hvordan motoren og systemerne i køretøjet virker eller har virket.For at betjene køretøjet behandles visse data. Disse data omfatter eksempelvis, oplysninger om køretøjets status (f.eks. hastighed, fastspændte sikkerhedsseler, forbrugsdata osv.), oplysninger om omgivelserne og miljøforhold (f.eks. temperatur, regnsensor osv.).
 • Oplysninger vedr. køretøjets / enhedens geografiske position ► – dit køretøjs eller din mobile enheds geografiske position.
 • Oplysninger modtaget under kontraktforholdet ► Såfremt du indgår en finansieringsaftale med BMW Financial Services Denmark A/S, kan vi – afhængig af kontraktforholdets forløb, modtage oplysninger fra dig eller andre om f.eks. dine helbredsmæssige eller eventuelle strafferetlige forhold.

Personoplysninger skal i henhold til EU-retlig persondatalovgivning behandles på baggrund af et af flere behandlingsgrundlag, og vi er forpligtet til i denne Privatlivspolitik at anføre de/det relevante behandlingsgrundlag for vores behandlingi forbindelse med hvert enkelt formål. I det nedenfor anførte har vi ud for hver type behandling anført vi det/de behandlingsgrundlag, som gælder for vores behandling af dine personoplysninger.

Kundesupport og kommunikation - for at besvare henvendelser

Hvis du ansøger om eller indgår en finansieringsaftale med BMW Financial Services Denmark A/S behandler vi oplysninger om dine kontaktdata til brug for at følge op på og besvare henvendelser. Vores grundlag for at behandle oplysningerne er enten Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen kan være nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten med dig, eller en interesseafvejning, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), med henblik på at imødekomme vores og din interesse i at håndtere kundeserviceforhold og at kommunikere med dig.

Markedsføring – for at sende dig nyheder og tilbud► Såfremt du har givet samtykke hertil, kan BMW Financial Services Denmark A/S benytte dine oplysninger i forbindelse med direkte markedsføring som nærmere beskrevet i samtykketeksten, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).   

BMW Danmark indsamler kontaktoplysninger, interesser, oplysninger om brug af hjemmeside og meddelelser og kan anvende salgs- og serviceoplysninger, som BMW Danmark modtager fra dig gennem hjemmesiden BMW.dk og ConnectedDrive-relaterede ydelser eller via Forhandleren, samt oplysninger om, hvornår dit nuværende finansieringsprodukt udløber, for at finde ud af, hvilke nyheder og tilbud der med størst sandsynlighed vil interessere dig, samt for at kontakte dig i forbindelse med disse tilbud i overensstemmelse med dine markedsføringsindstillinger. BMW Danmark kan dele disse oplysninger med Forhandlere for at følge op på dine henvendelser og udarbejde mere specifikke tilbud til dig.

Salg og service af køretøjer– for at behandle dit køb, konfigurere og yde service på dit køretøj ►

Forhandlere modtager kontaktoplysninger, konfigurationsoplysninger vedr. køretøjet, tekniske oplysninger vedr. køretøjet og salgs- og serviceoplysninger, når du køber, får udført service på eller repareret et køretøj hos den pågældende forhandler, som led i salget eller servicen, og den pågældende forhandler anvender sådanne oplysninger til at levere de ydelser, som du anmoder om, samt oplyse dig om relevante forhold i relation til dit køretøj. Disse oplysninger kan tilgås af BMW Danmark og BMW AG for at lokalisere og afhjælpe tekniske fejl eller andre forhold vedrørende leveringen af sådanne ydelser og services. Ovennævnte dataansvarlige kan ligeledes i løbet af reparationsprocessen modtage begrænsede oplysninger om køretøjets geografiske position, som alene vil blive anvendt i overensstemmelse med beskyttelsesforanstaltningerne vedr. lokationsoplysninger (Location Information Safeguards).

Finansiering af køretøjet – for at foretage kreditvurdering og administrere fkontraktforholdet, herunder at sikre korrekt betaling►

I forbindelse med ansøgning om indgåelse af en finansieringsaftale med BMW Financial Services Denmark A/S indsamles og behandles en række oplysninger om dig til brug for kreditvurderingen og til brug for evt. indgåelse af en finansieringsaftale. Udover de oplysninger, vi modtager fra dig i forbindelse med ansøgningen, indhenter vi tillige oplysninger fra blandt andre kreditoplysningsbureauer m.v. samt oplysninger om køretøjet som nævnt ovenfor. Vores grundlag for at behandle disse oplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning i forbindelse med din ansøgning om indgåelse af en finansieringsaftale.

BMW Financial Services Denmark A/S er desuden i henhold til Hvidvaskloven i visse tilfælde i forbindelse med indgåelse af låneaftaler, købekontrakter og finansielle leasingaftaler forpligtet til at indhente en række oplysninger om dig, herunder oplysninger om din identitet samt om du eller dine nærtstående er politisk eksponerede personer. Vores behandling af disse oplysninger er således nødvendig for at overholde de retlige forpligtelser, der påhviler BMW Financial Services Denmark A/S, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra c).

Vores behandling af oplysning om dit CPR-nummer sker dels på grundlag af vores retlige forpligtelser i henhold til blandt andet Hvidvaskloven m.fl, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og dels på grundlag af Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, nr. 3 og nr. 4.

Såfremt du har indgået en finansieringsaftale med BMW Financial Services Denmark A/S behandler vi tillige oplysninger om dig med henblik på administration af kontraktforholdet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Vi behandler desuden oplysninger om forsikringsmæssige forhold og eventuelle skader på det finansierede køretøj, idet vi har en legitim interesse i at sikre os, at det finansierede og evt. os tilhørende køretøj (ved leasing) er behørigt forsikret, og at eventuelle skader anmeldes til og håndteres af forsikringsselskabet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

I tilfælde af misligholdelse eller tvist om kontraktuelle forhold kan vi desuden behandle oplysninger om dig i forbindelse med varetagelsen af vores interesser som henholdsvis ejer af/panthaver/indehaver af ejendomsforbehold i køretøjet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Såfremt vi under kontraktforholdets forløb modtager oplysninger om helbredsmæssige eller eventuelle strafbare forhold, sker behandlingen heraf på grundlag af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a) eller f) og Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 - 5.

BMW Financial Service Denmark A/S deler ikke disse oplysninger med Forhandlere eller BMW AG, bortset fra oplysning om at du har valgt at indgå aftale om finansiering af et køretøj, og den dato, hvor denne aftale udløber eller ophører.

ConnectedDrive – for at levere digitale ydelser i køretøjet ►

BMW Danmark og BMW AG modtager kontaktoplysninger, oplysninger om køretøjets position samt oplysninger om brug af enheden og tjenester, som de anvender i overensstemmelse med de nærmere tjenestebeskrivelser for hver enkelt tjeneste, som du finder her.

Af de nærmere tjenestebeskrivelser fremgår ligeledes oplysninger om enhver videregivelse til tredjemand, som kun vil anvende de videregivne oplysninger til levering af tjenesten. Når du anvender tredjemandsapplikationer, for eksempel Spotify sammen med BMW Online-underholdning, vil du blive præsenteret for deres vilkår og privatlivspolitik, forinden du kan anvende den pågældende applikation. Udbyderen af den pågældende tredjemandsapplikation vil være den dataansvarlige i forbindelse med de af dine oplysninger, der tilgås eller indlæses gennem den pågældende applikation. Udbyderen vil anføre, hvordan denne anvender dine oplysninger, i sin privatlivspolitik og andre meddelelser samt samtykker, som leveres eller opnås gennem applikationen. Vi er ikke ansvarlige for denne brug.

Connected-applikationen – for at levere digitale ydelser i relation til køretøjet gennem en mobil enhed ►

BMW AG indhenter kontaktoplysninger, oplysninger om enhedens og køretøjets position samt oplysninger om brug af enheden og tjenester gennem levering af disse tjenester, som selskabet anvender i overensstemmelse med de nærmere tjenestebeskrivelser for hver enkelt tjeneste, som du finder her. Når du anvender tredjemandsapplikationer, for eksempel Amazon Echo eller Spotify, vil du blive præsenteret for deres vilkår og privatlivspolitik, inden du kan anvende den pågældende applikation. Udbyderen af den pågældende tredjemandsapplikation vil være den dataansvarlige i forbindelse med de af dine oplysninger, der tilgås eller indlæses gennem den pågældende applikation. Udbyderen vil anføre, hvordan denne anvender dine oplysninger, i sin privatlivspolitik og andre meddelelser samt samtykker, som leveres eller opnås gennem applikationen. Vi er ikke ansvarlige for denne brug.

Er indsamlingen af oplysninger om dig frivillig eller obligatorisk

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere m.v.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker med henblik på indgåelse, opfyldelse og administration af en finansieringsaftale, er det obligatorisk for BMW Financial Services Denmark A/S at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller opfylde aftalen.

Kvalitetssikring, forskning og udvikling – for at forbedre vores produkter og ydelser ►

BMW AG kan bruge alle de oplysninger, selskabet modtager som led i leveringen af ydelser til BMW Danmark, Forhandlere og BMW Financial Service Danmark A/S (herunder oplysninger om geografisk position), i anonymiseret form til kvalitetssikring og udvikling af produkter og ydelser. Inden sådan brug vil dine oplysninger blive anonymiseret, således at de ikke længere er direkte henførbare til dig.

Overholdelse af bindende anmodninger om dine oplysninger – med henblik på overholdelse af vores juridiske forpligtelser i forhold til politiet, tilsynsmyndigheder og domstolene ►

Alle de nævnte dataansvarlige er underlagt lovgivningen i de lande, hvor de driver virksomhed, og er forpligtet til at overholde gældende lokal lovgivning.

Dette indebærer, at de kan udlevere dine oplysninger til relevante politimyndigheder, tilsynsmyndigheder og domstole samt parter i en eventuel retssag eller undersøgelse hvor som helst i verden, hvor de er forpligtet til dette. Hvor dette er muligt i henhold til lovgivningen, vil vi videresende enhver sådan anmodning til dig eller give dig meddelelse herom inden besvarelse heraf, medmindre dette ville være til skade for forebyggelsen eller opklaringen af en forbrydelse.
Som følge af juridiske forpligtelser overføres visse brændstof- og energiforbrugsdata (såkaldte OBFCM-data, såsom data om brændstofforbrug i køretøjets levetid og kørte kilometer, og for hybride elkøretøjer data om brændstofforbrug og elektrisk energiforbrug samt kørte kilometer fordelt over de forskellige køremåder) fra dit køretøj til EU-Kommissionen via BMW AG i forbindelse med visse værkstedsydelser. Du kan nægte overførslen af data til dette formål ved autoriserede BWM-værksteder og BMW-afdelinger.     

Videregivelse til tredjemand.

Persondata, som vi indsamler for at levere ConnectedDrive-relaterede ydelser, vil alene blive videregivet til tredjemand på dine vegne og med dit samtykke med henblik på for eksempel at tegne en såkaldt 'pay as you drive'-forsikring. Yderligere oplysninger her.

Vi anvender en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger, herunder kryptering og autencitetskontrol, for at beskytte og opretholde dine oplysningers sikkerhed, integritet og tilgængelighed. Selvom der ikke kan gives nogen garanti for, at der ikke vil ske brud på sikkerheden i forbindelse med dataoverførsler over internettet eller hjemmesider, arbejder såvel vi som vores underleverandører og samarbejdspartnere hårdt for at opretholde fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesretlige krav. Vores foranstaltninger omfatter blandt andet:

 • at sikre en meget begrænset adgang til dine personoplysninger, idet der kun gives adgang, hvor dette er nødvendigt, og kun til det oplyste formål,
 • at indsamlede personoplysninger kun overføres i krypteret form,
 • at meget fortrolige personoplysninger - fx kreditkortoplysninger - kun opbevares i krypteret form,
 • at it-systemer er beskyttet af firewalls for at forhindre uautoriseret adgang fra for eksempel hackere, og
 • at overvåge adgang til it-systemer 24/7 for at opdage og stoppe misbrug af personoplysninger.

Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) et password, som giver dig mulighed for at tilgå visse dele af vores hjemmeside eller en anden portal, applikation eller tjeneste, som vi driver, er du ansvarlig for at holde dette password fortroligt og for at overholde alle øvrige sikkerhedsprocedurer, som vi oplyser dig om. Du må ikke dele dit password med nogen.

Beskyttelsesforanstaltninger vedr. lokationsoplysninger (Location Information Safeguards).

Visse tjenester kan kun tilbydes, hvis din eller dit køretøjs geografiske position er aktiveret. Vi er meget bevidste om vigtigheden af at behandle disse lokationsoplysninger fortroligt. Følgende beskyttelsesforanstaltninger anvendes for oplysninger om køretøjets geografiske position (herunder oplysninger, der er tilgået i forbindelse med levering af ydelser):

 • Oplysningerne opbevares alene i en form, der kan henføres til dig eller dit køretøj, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil der er givet samtykke.
 • Oplysningerne indhentes eller tilgås alene i den form, hvor det er nødvendigt for at levere den ønskede tjeneste, eller hvor vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at opbevare og/eller levere oplysningerne (og hvor vi er forpligtet til at levere oplysningerne til relevante politimyndigheder eller andre tredjemænd, vil vi - meddele dig dette, medmindre dette ville være til skade for forebyggelsen eller opklaringen af en forbrydelse, eller vi ikke er berettiget til det).
 • Oplysninger om køretøjets position og oplysninger om enhedens position er ikke nødvendigvis forbundet med hinanden, medmindre dette er nødvendigt for at levere den ønskede tjeneste.
 • Enhver anden brug af lokationsoplysninger til analyseformål vil foregå på baggrund af uigenkaldeligt anonymiserede datasæt.

Såvel vi som Forhandleren kan have adgang til oplysninger om køretøjets position, og BMW AG kan have adgang til oplysninger of enhedens position gennem de tjenester, som de leverer (fx ConnectedDrive).

Du vil have modtaget en nærmere beskrivelse af de oplysninger om køretøjets eller enhedens position, som er tilvejebragt for at levere en sådan tjeneste, da du oprindeligt købte køretøjet eller aktiverede eller konfigurerede tjenesten eller applikationen (fx ConnectedDrive eller Connected-applikationen).

Vi opbevarer alene dine oplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til det formål, som vi indhentede dem for, samt andre tilladte og hertil knyttede formål (for eksempel hvor det er relevant i forbindelse med at forsvare os mod krav, der fremsættes mod os). Hvis oplysninger således anvendes til to formål, opbevarer vi oplysningerne, indtil formålet med den seneste slettefrist udløber, men vi ophører med at anvende oplysningerne til formålet med den kortere frist, når denne frist udløber.

Vi begrænser adgangen til dine oplysninger til de personer, der har et behov herfor til det relevante formål.

Vores opbevaringsfrister er baseret på forretningsmæssige behov, og når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil disse enten blive uigenkaldeligt anonymiserede (hvorefter de anonymiserede oplysninger kan opbevares) eller destrueret på forsvarlig vis.

Brug til markedsføring: For så vidt angår brug af dine oplysninger til markedsføringsformål kan vi opbevare disse oplysninger til det pågældende formål i 12 måneder efter den dato, hvor vi sidst indhentede markedsføringssamtykke fra dig, eller den dato, hvor du senest besvarede en markedsføringshenvendelse fra os (bortset fra, hvor dette var for at fravælge yderligere henvendelser).

Brug til opfyldelse af aftale: For så vidt angår brug af dine oplysninger til at opfylde en eventuel aftalemæssig forpligtelse over for dig kan vi opbevare disse oplysninger i aftaleperioden plus 5 år til behandling af eventuelle efterfølgende forespørgsler eller krav.

ConnectedDrive og Connected-applikationen: Vi anfører, hvor længe vi opbevarer oplysninger om køretøjets position [og oplysninger of enhedens position] i relation til hver enkelt tjeneste, i tjenestebeskrivelserne [her] [link: Funktionsbeskrivelser til ConnectedDrive og Connected-applikationen].

Ved potentielle krav: For så vidt angår eventuelle oplysninger, hvor vi med rimelighed forventer, at du vil fremsætte krav mod os, eller at vi vil skulle retsforfølge eller fremsætte krav mod dig eller tredjemand, kan vi opbevare disse oplysninger, så længe det pågældende krav vil kunne gøres gældende, under hensyntagen til de til enhver tid gældende regler om forældelse af civilretlige krav.

Finansiering af køretøjer: Vi gemmer data om afslag på finansieringsansøgning og kreditvurdering i en periode på 3 måneder. Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og overholdelse af retlige forpligtelser, opbevares oplysningerne, så længe dette er påkrævet i henhold til lovgivningen. I henhold til Hvidvaskloven er BMW Financial Services Denmark A/S eksempelvis forpligtet til at opbevare en række oplysninger om køber eller leasingtager og dennes evt. reelle ejere i en periode på 5 år efter kundeforholdets ophør.

BMW er et verdensomspændende konglomerat. Dine personoplysninger kan tilgås af vores medarbejdere, repræsentanter eller leverandører fra et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) med henblik på opfyldelse af et hvilket som helst af de anførte formål, og persondatalovgivningen i det pågældende land kan være på et lavere persondataretligt beskyttelsesniveau end i EØS. Vi vil sikre, at alle de af dine oplysninger, som kan tilgås fra et land uden for EØS, behandles under hensyntagen til tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Visse lande uden for EØS, såsom Canada og Schweiz, er blevet godkendt af EU-Kommissionen som havende et beskyttelsesniveau, som i det væsentlige svarer til beskyttelsesniveauet i henhold til persondatalovgivningen i EØS, og ingen yderligere sikkerhedsforanstaltninger er derfor nødvendige. I lande, som ikke har opnået sådan godkendelse, såsom Indien og Japan, vil vi enten bede om dit samtykke til overførslen eller foretage overførslen i overensstemmelse med de af EU-Kommissionens godkendte EU Model Clauses, der pålægger modtageren tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser, medmindre vi i henhold til gældende persondatalovgivning kan foretage sådanne overførsler uden iagttagen af disse formaliteter.

Du kan kontakte os her, hvis du ønsker at se en kopi af de specifikke sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes i forbindelse med overførsel af dine oplysninger.

Øvrige modtagere og kategorier af modtagere

BMW Danmark A/S, BMW Financial Services Denmark A/S og BMW AG anvender en række tjenesteudbydere til at levere de anførte tjenester og den anførte brug. BMW AG leverer it-ydelser og -opbevaring til de dataansvarlige i forhold til størstedelen af de forskellige former for brug og opbevarer derfor størstedelen af dine ovenfor beskrevne oplysninger på de dataansvarliges vegne. Selvom der ikke kan gives nogen garanti for, at der ikke vil ske brud på sikkerheden i forbindelse med dataoverførsler over internettet eller hjemmesider, arbejder såvel vi som vores underleverandører og samarbejdspartnere hårdt for at opretholde fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseskrav.

Alle dine oplysninger opbevares på vores eller vores underleverandørers eller samarbejdspartneres sikre servere (eller sikrede fysiske papirer) og tilgås og anvendes i henhold til vores sikkerhedspolitikker og -standarder (eller vores underleverandørers eller samarbejdspartneres lignende standarder).

I forbindelse med håndtering af forsikringsmæssige forhold - eller skader på køretøjet kan dine oplysninger blive videregivet til det forsikringsselskab, hvori køretøjet er forsikret samt til en eventuel modparts forsikringsselskab i det omfang, BMW Financial Services Denmark A/S måtte være retligt forpligtet hertil. Derudover kan der i forbindelse med notering af panthaverdeklaration eller tegning af en alternativ tillægsforsikring, ske udveksling af oplysninger om dig til brug for tegning af forsikringen.

BMW Financial Services Denmark A/S kan desuden videregive dine oplysninger til tredjemand, herunder til offentlige myndigheder, f.eks. SKAT, tinglysningen eller politiet, såfremt BMW Financial Services Denmark A/S er retligt forpligtet hertil., eller såfremt dette er nødvendigt for, at BMW Financial Services Denmark A/S eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor. Oplysningerne videregives således til f.eks. til Motorregisteret/SKAT i forbindelse med indregistrering af køretøjet.

I tilfælde af misligholdelse eller tvist om kontraktuelle forhold kan oplysningerne desuden videregives til BMW Financial Services Denmark A/S’ rådgivere eller samarbejdspartnere, der skal varetage BMW Financial Services Denmark A/S interesser i sagen, herunder i forbindelse med iværksættelse af rykker- og inkassoprocedure på BMW Financial Services Denmark A/S’ vegne.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

I nogle tilfælde er BMW Financial Services Denmark A/S’ kreditvurdering baseret på automatisk behandling. De oplysninger, vi har modtaget fra dig i forbindelse med ansøgningen om finansiering, information fra eksterne kilder som f.eks. offentlige registre og kreditoplysningsbureauer samt i visse tilfælde vores egne interne information danner i givet fald grundlag for beslutningen. Den automatiserede procedure er nødvendig for at indgå finansieringsaftalen, da den dels øger sammenhængen og korrektheden i beslutningsprocessen og dels reducerer beslutningstiden.

I de tilfælde, hvor en kreditvurdering udelukkende er baseret på en på en automatiseret behandling, har du ret til at få afgørelsen revurderet af en medarbejder hos BMW Financial Services Denmark A/S.

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende vores brug af dine oplysninger bedes du først kontakte vores kundehotline pr. e-mail nordic.dataprivacy@bmw.dk eller pr. telefon: +45 70 156 156 (mandag - fredag fra 08:00 til 16:00) Derudover kan du kontakte den relevante ansvarlige databeskyttelsesrådgiver (DPO) her.

Du har under visse betingelser ret til at kræve, at vi:

 • forsyner dig med yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger,
 • forsyner dig med en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig,
 • opdaterer eventuelle fejl i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig,
 • sletter alle personoplysninger, som vi ikke længere har et behandlingsgrundlag for at behandle,
 • til enhver tid tilbagetrække dit samtykke med virkning for fremtiden, hvor behandlingen sker på baggrund af dit samtykke,
 • at gøre indsigelse mod enhver behandling[, herunder profilering,] på baggrund af en berettiget interesse, medmindre vores interesse i at fortsætte behandlingen opvejer en eventuel skadevirkning set i forhold til dine rettigheder, og ubetinget at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direct marketing-formål,
 • begrænser, hvordan vi anvender dine oplysninger, mens en klage bliver undersøgt.

Der gælder visse undtagelser for din brug af disse rettigheder.

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personlige data eller vores behandling af din anmodning om at udøve dine rettigheder som registreret, har du ret til at indgive en klage til den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed: www.datatilsynet.dk, dt@datatilsynet.dk, Datatilsynet
Borgergade 28, 5. DK-1300 Copenhagen K.

Den ovenfor anførte brug af dine oplysninger er tilladt i henhold til EU-retlig persondatalovgivning på baggrund af følgende primære behandlingsgrundlag:

 • hvor du har givet samtykke til brugen (du vil have modtaget en samtykkeerklæring i forbindelse med enhver sådan brug,
 • hvor dette er nødvendigt for at indgå eller opfylde en aftale med dig,
 • hvor vi har behov for at anvende oplysningerne for at overholde vores retlige forpligtelser,
 • hvor vi bruger oplysningerne til at forfølge en berettiget interesse og vores interesse i at anvende oplysningerne opvejer en eventuel skadevirkning set i forhold til dine rettigheder (vores berettigede interesser omfatter blandt andet promovering af BMW-koncernens virksomhed og tilpasning af nyheder og tilbud til din profil, forskning og udvikling vedrørende køretøjsrelaterede produkter og tjenester, foretagelse af kreditvurderinger, opdagelse af svig og kriminelle handlinger),
 • hvor dette er nødvendigt for, at vi kan forsvare os mod eventuelle krav fra dig, eller retsforfølge eller fremsætte krav mod dig eller tredjemand.

Der kan være brug, som er tilladt på baggrund af andre behandlingsgrundlag. Hvor dette er tilfældet, vil vi bestræbe os på at identificere behandlingsgrundlaget og hurtigst muligt meddele dig herom, efter at det nye behandlingsgrundlag er kommet til vores kendskab.