JURIDISKE OPLYSNINGER.

BMW takker for dit besøg på hjemmesiden og for din interesse for vores produkter.

 

BMW Danmark A/S
Virksomheds identifikations nummer: 10068622
CVR nummer: DK10068622
Bestyrelse: København, Danmark

Læs mere

Databeskyttelse.

Når du anvender vores tjenester, kan du blive bedt om at angive personlige oplysninger. Læs mere om hvordan BMW håndterer dine personlige oplysninger på www.bmw.dk/dataprivacy.

Læs mere

Ophavsret.

© Copyright BMW Group Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Tekster, billeder, grafik, lyde, animationer og videoer samt måden for anvendelsen heraf på BMW Groups hjemmesider er underlagt ophavsretlig beskyttelse og anden beskyttende lovgivning. Indholdet af denne hjemmeside må ikke kopieres til kommercielle formål, ej heller udbredes, ændres eller gøres tilgængelig for tredjemand. Vi gør opmærksom på, at billederne på hjemmesiden til dels er underlagt tredjemands ophavsrettigheder.

Læs mere

Ansvar.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder, der måtte være indeholdt i oplysningerne på denne hjemmeside. BMW Group Danmark A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår direkte eller indirekte som følge af anvendelsen af denne hjemmeside, såfremt disse ikke er forårsaget ved forsætlighed eller grov uagtsomhed. Såfremt der på denne hjemmeside henvises til internetsider, der udgives af tredjemand, kan BMW ikke gøres ansvarlig for indholdet på disse sider

Læs mere

Varemærker etc.

Samtlige varemærker og lignende på denne hjemmeside tilhører, såfremt ikke andet er anført, BMW. Dette gælder især for varemærker, typebetegnelser, logoer og emblemer.

Læs mere

Brugsrettigheder.

BMW har ønsket af præsentere en innovativ og informativ hjemmeside. Intellektuelle ejendomsrettigheder på denne side, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder er beskyttede. Denne hjemmeside giver ikke licens til anvendelse af intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende BMW eller tredjemand.

Læs mere

Respekt for menneskerettigheder og tilhørende miljøstandarder i BMW Group.

BMW Group påtager sig virksomhedens ansvar for at respektere menneskerettigheder og tilhørende miljøstandarder. Dette gælder såvel vores egne forretningsaktiviteter som vores globale forsyningskæder. Med klare ansvarsområder og en lang række foranstaltninger bidrager vi til overholdelsen af disse grundlæggende rettigheder.

Lær mere om vores tilgang og processer til implementering af German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) under følgende link: www.bmwgroup.com/humanrights.
 

 

For informanter: Alt, hvad du har brug for at vide om rapportering, kan findes i vores Rules of Procedure for Informants og Privay Notice Information for Informants.

Læs mere