BMW EfficientDynamics forbrug og udledning

FORBRUG OG UDLEDNING.

BMW EfficientDynamics: Detaljer om målemetoderne for brændstofforbrug og CO₂-udledning og om dieselteknologi.

Nye bilers brændstofforbrug og CO2-udledning beregnes ved hjælp af en standardiseret metode. I september 2018 blev den hidtil gældende New European Driving Cycle (NEDC) afløst af en ny kørecyklus med navnet WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), der afspejler hverdagen bedre. Som et supplement hertil benyttes emissionstesten RDE (Real Driving Emissions), der måler udledningen af skadelige stoffer direkte ude på vejene. Med de nye testmetoder kan forbrugerne fremover endnu bedre vurdere deres bils brændstofforbrug og udledning. På denne side kan du også få nyttig information om dieselmotorers bæredygtighed og effektivitet.

Læs mere
FORBRUG OG UDLEDNING. BMW EfficientDynamics: Detaljer om målemetoderne for brændstofforbrug og CO₂-udledning og om dieselteknologi.

5 FAKTA OM WLTP-TESTMETODEN.

 • 01 Den nye lovpligtige WLTP-forbrugsmåling er mere praksisnær.
 • 02 Testene varer længere og foregår i et højere tempo med et mere dynamisk forløb.
 • 03 Den ny målemetodes normværdier ligger tættere på det reelle forbrug.
 • 04 Angivelserne er mere gennemsigtige, når det kommer til de forventede brændstofudgifter.
 • 05 WLTP-målemetoden er indført trinvist siden 01.09.2017.

WLTP-MÅLEMETODE.

En præcis testmetode, der skal sikre, at brændstofforbrugs- og CO₂-udledningsværdierne er så realistiske som muligt.

WLTP-målemetoden er baseret på reelle køredata indsamlet i hele verden, hvilket betyder, at de beregnede værdier dermed også vil være mere realistiske. Det betyder bl.a. nydefinerede, signifikant hårdere betingelser og højere hastigheder samt en markant længere testvarighed (30 i stedet for 20 minutter).
Med henblik på en mere præcis beregning af CO2-udledningen indgår både en bils standardudstyr og ekstraudstyr i testmetoden. Det resulterer i to værdier for hver biltype: nemlig den lavest og højest mulige normerede forbrugsværdi alt efter aerodynamik, vægt og rullemodstand. Takket være WLTP-metoden kan du bedre vurdere en bils forbrug og CO2-udledning. I tilfælde af en konkret bilkonfiguration vil den individuelle normværdi kunne aflæses direkte. Også ved denne testmetode vil der stadig kunne forekomme afvigelser i reel drift. Hverdagsforbruget og CO2-udledningen vil stadig være underlagt de forskellige topografiske, klimatiske og personlige køretekniske betingelser. De trafikale forhold, den aktuelle last og brugen af f.eks. klimaanlægget har også en betydning. Én ting ligger fast: Testbetingelserne er mere realistiske end tidligere, hvilket betyder, at der på papiret må regnes med højere forbrugs- og CO2-værdier samt en lavere rækkevidde i forbindelse med elbiler. Det har imidlertid ikke nogen negativ indvirkning på det reelle forbrug eller rækkevidden. Desuden arbejder BMW Group altid med nye teknologier, der skal forbedre forbruget og rækkevidden yderligere.
Alle biler fra BMW Group, der kan bestilles inden for EU28+, er godkendt i henhold til WLTP-metoden.
I Tyskland foreskriver lovgivningen imidlertid, at værdier målt med WLTP-metoden i første omgang omkonverteres til NEDC-værdier, når de kommunikeres ud. I den forbindelse har EU-Kommissionen udviklet en korrelationsmetode, som er bindende og ens for alle bilproducenter.
Denne fase skal gøre omstillingen lettere. Det afhænger af lovgivningen i det enkelte land, hvor længe den varer, og det varierer dermed fra land til land.
Siden september 2018 har alle bilproducenter været lovmæssigt forpligtet til at teste alle biler iht. WLTP-metoden, hvis de sælges inden for EU samt i Schweiz, Tyrkiet, Norge, Liechtenstein og Israel (EU28+).
Fra og med januar 2021 skal alle lande, der ratificerer EU-lovgivningen omkring typegodkendelse, anføre og kommunikere WLTP-værdier for alle biler.

Læs mere

WLTP SAMMENLIGNET MED NEDC.

Her kan du se forskellene mellem den gamle og den nye testmetode.

Testmetode
NEDC
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

Realistisk måling af udledningen af skadelige stoffer ved kørsel på vej.

Siden midten af maj 2016 har RDE-målinger ("Real Driving Emissions") været obligatoriske for alle bilproducenter i EU samt i Schweiz, Tyrkiet, Norge, Liechtenstein og Israel. Ved RDE-testen måles udledningen af forurenende stoffer såsom finstøv (partikler) og kvælstofilte (NOx) direkte på vejen. På den måde fastlægges de gennemsnitlige udledningsværdier, der ligeledes vil kunne forventes ved hverdagskørsel.
BMW Group anvender forskellige teknologier til udstødningsreduktion i sine modeller for at reducere udledningen af skadelige stoffer i hverdagen yderligere.
BMW BluePerformance-tiltagene reducerer eksempelvis dieselmotorers udledning af kvælstofilte. Med introduktionen af den nye 6-cylindrede generation af dieselmotorer fra 2020 erstattes den motornære lagringskatalysator af et endnu mere effektivt motornært SCR-system. Det betyder, at NOx-omsætningen forbedres yderligere særligt ved bykørsel. Desuden hjælpe endnu en SCR-katalysator i undervognen til som hidtil. Afhængigt af bilen er den udstyret med sin egen AdBlue®-dosering.
BMW Group var den første bilproducent, som kunne tilbyde kombinationen af NOx-lagringskatalysator og SCR-system i serieproducerede biler. Med indførslen af den dobbelte AdBlue®-dosering sætter BMW igen standarden i forhold til udstødningsrensning og udledningsreduktion af skadelige stoffer.
Desuden har dieselbiler siden 2006 som standard været udstyret med partikelfiltre for at reducere mængden af finstøv. Og også i de benzindrevne modeller benyttes der nu særlige partikelfiltre som standard.
Allerede fra og med 01.10.2020 har BMW udelukkende produceret EU6d-biler – altså allerede 3 måneder tidligere end 01.01.2021 som lovmæssigt foreskrevet. I modsætning til Euro 6c foreskriver Euro-6d-udstødningsnormen nu også grænseværdier for antallet af partikler og kvælstofilte ved RDE-kørsel.
Godkendelse iht. EU6d garanterer, at din bil overholder de p.t. strengeste EU-grænseværdier for forureningsemission.

Læs mere

MOTORER MED BMW TWIN POWER TURBO-TEKNOLOGI.

Kraftfulde og effektive: BMW benzin- og dieselmotorer.

Innovative benzin- og dieselmotorer med BMW TwinPower Turbo-teknologi udgør det centrale element i enhver BMW. De kombinerer de nyeste indsprøjtningssystemer, en fuldt variabel ydelsesstyring og innovativ turboladerteknologi.

Læs mere
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo-benzinmotorer

BMW TwinPower Turbo-benzinmotorer.

Den innovative 3-cylindrede benzinmotor med en usædvanlig jævn motorgang, den 4-cylindrede benzinmotor og den 6-cylindrede BMW TwinPower Turbo-benzinrækkemotor, der flere gange har modtaget "Engine of the Year Award", sætter nye standarder. Den nyeste generation af BMW EfficientDynamics-motorfamilien er mere økonomisk, forurener mindre og yder mere end forgængerne.
For at øge effektiviteten og dynamikken kombinerer denne innovationspakke, som er en milepæl inden for BMW EfficientDynamics-strategien, nyeste indsprøjtningsteknologier og den fuldt variable ventilstyring Valvetronic inklusive dobbelt VANOS med innovativ turboladerteknologi. Resultatet er en yderst effektiv motor, der tydeliggør BMW’s anerkendte motorkompetence på imponerende vis.

Læs mere
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo-dieselmotorer

BMW TwinPower Turbo-dieselmotorer.

BMW TwinPower Turbo-dieselmotorerne afspejler den konsekvente omsætning af BMW EfficientDynamics-tanken: Toppræstationer i forhold til mådeholdenhed, kraftudnyttelse og motorgang kombineret med et lavt forbrug. Når det kommer til deres effektivitet og dynamik, er de uden tvivl noget helt særligt. Samtidig udfører de 3-cylindrede BMW TwinPower Turbo-dieselmotorer som ideelle basismotorer, de innovative 4-cylindrede BMW TwinPower Turbo-dieselmotorer og de meget kraftige 6-cylindrede BMW TwinPower Turbo-dieselrækkemotorer deres arbejde på en særligt lavforurenende og friktionssvag måde. Således er der garanti for maksimal køreglæde. Dieselmotorerne i BMW EfficientDynamics-motorfamilien er udført i en aluminiums-letvægtskonstruktion og er udstyret med turboladning med variabel turbinegeometri. Indsprøjtningen varetages af en direkte CommonRail-indsprøjtning i nyeste generation.

Læs mere
BMW EfficientDynamics BMW dieselmotor detaljevisning

BMW DIESELMOTORER: AVANCEREDE OG EFFEKTIVE.

En dieselmotor er ikke kun en vigtig økonomimotor, men også en innovativ og højeffektiv motor. Takket være den innovative AdBlue®-indsprøjtningsteknologi nærmer moderne BMW dieselbilers kvælstofudledning sig nul. For at reducere udledningen af skadelige stoffer yderligere benyttes der supplerende metoder til udstødningsrensning. Især for førere, der regelmæssigt tilbagelægger lange strækninger, er dieselmotoren derfor effektiv. Inden for BMW Group videreudvikles og forbedres alle drivtyper parallelt med hinanden.

NYTTIG INFORMATION OM EMNET DIESEL.

Lige meget om vi taler bæredygtighed, rentabilitet eller effektivitet: Der er mange gode grunde, der taler for moderne dieselmotorer. Men ofte er der mangel på fakta og baggrundsinformation. Her får du et informativt overblik over dieselmotorer og udledningen af skadelige stoffer, så du selv kan danne dig et billede.

Læs mere
 • Diesel og miljøet
 • Finstøv og partikelfiltre
 • Hvad er CO₂ egentlig?
 • Hvad betyder NOx?
 • EU-udstødningsnorm
 • Miljøzoner
 • Miljøplakette
BMW EfficientDynamics Effektiv kørsel.

EFFEKTIV KØRSEL MED BMW EFFICIENT DYNAMICS.

BMW EfficientDynamics Innovative teknologier fra BMW EfficientDynamics

INNOVATIVE TEKNOLOGIER FRA BMW EFFICIENT DYNAMICS.

FAQ – MÅLEMETODE TIL FORBRUG OG UDLEDNING.

Dine spørgsmål. Vores svar.

 • Hvad er WLTP?
 • Hvad er WLTP-kørecyklussen?
 • Hvad betyder WLTP for mig?
 • Hvad er RDE?
 • Hvad er Euro 6?
 • Hvad betyder Selective Catalytic Reduction (SCR)?
 • Hvad er BluePerformance?
 • Hvad er et partikelfilter?
 • Hvad betyder WLTP for el- og hybridbiler?