UDDELEGER OPGAVERNE.

Assistentsystemer fra BMW ConnectedDrive i BMW M6 Gran Coupé.

Innovative teknologier understøtter dig under kørslen og garanterer suveræn kørekomfort og sikkerhed. Så kan du koncentrere dig om at køre bilen – og nyde glæden ved at køre.

Læs mere

BMW NIGHT VISION.

BMW Night Vision med persongenkendelsesfunktion udvider dit udsyn til også at omfatte områder uden for forlygternes lyskegler, og gør det således muligt på stor afstand at få øje på fodgængere og større dyr i mørket.
Et termisk kamera i dobbeltnyren sender billeder af vejen forude op til kontroldisplayet i kabinen. På denne måde kan du se fodgængere og dyr på op til 300 m afstand.
Systemet beregner desuden under hensyntagen til bilens hastighed og retning, om der er risiko for at påkøre de identificerede objekter. Ved akut fare viser systemet et blinkende rødt symbol (dyr eller person) i kontroldisplayet eller BMW Head-Up Displayet. Der lyder desuden et alarmsignal, og bremserne sættes i højeste bremseberedskab.
Advarselsfunktionen aktiveres automatisk, når du starter bilen. Selv om du ikke har aktiveret billedvisningen, får du alligevel advarslen, hvis systemet registrerer en fare. BMW Night Vision med persongenkendelsesfunktion er en innovativ teknologi fra BMW ConnectedDrive.

BMW HEAD-UP DISPLAY MED M PROFIL.

BMW Head-Up Displayet med fuld farvevisning og M profil projicerer alle kørselsrelevante oplysninger op i førerens synsfelt, så han eller hun kan holde fokus på vejen og trafikken. Displayet kan vise den aktuelle hastighed og meddelelser fra navigationssystemet, Speed Limit Info med angivelse af overhalingsforbud, lister fra telefon- og entertainmentsystemerne samt oplysninger og advarsler fra en række andre assistentsystemer. Med et tryk på en knap kan føreren skifte til den mere sportslige M visningsprofil. Ud over et digitalt speedometer viser profilen det aktuelle gear samt en flerfarvet omdrejningstæller med lysindikatorer til de optimale gearskiftepunkter.

Ikonerne projiceres op på forruden i meget høj opløsning og fuld farvegengivelse. Det projicerede billede synes at stå ca. 2,3 m foran bilen. Kombineret med muligheden for højdeindstilling giver det bilens fører mulighed for at læse oplysningerne hurtigt, nemt og uden at tage fokus væk fra vejen.

Projektionens lysstyrke tilpasser sig automatisk efter de gældende lysforhold. Derudover har displayet både en dag- og en natprofil, og det er muligt at indstille, hvor højt projektion skal stå i forruden. Bilens fører har også mulighed for at indstille, hvilke oplysninger han eller hun ønsker at få vist ud over hastighed og advarsler fra assistentsystemerne.

SURROUND VIEW.

Surround View omfatter de kamerabaserede funktioner Top View, Side View og bakkamera. Indbyggede kameraer i sidespejlene og et bakkamera giver dig 270° udsyn rundt om bilen.
Top View giver dig overblik over området ved døren og ved siden af bilen, så du kan manøvrere bilen sikkert på plads. Side View gør kørslen mere sikker ved uoverskuelige udkørsler eller i kryds med dårlige oversigtsforhold. To digitale kameraer i hver side af bilens forende giver dig et billede af, hvad der foregår foran bilen. På denne måde kan du orientere dig om trafikken til siden og reagere i tide. Funktionen Side View slår automatisk fra ved hastigheder over 15 km/t. Du kan skifte frit mellem de tre funktioner bakkamera, Top View og Side View og aktivere den kamerafunktion, der bedst kan hjælpe i situationen.
Kamerasystemerne aktiveres automatisk, når du sætter bilen i bakgear, trykker på PDC-knappen eller Side View-knappen. Billedet vises i kontroldisplayet.

BMW SELECTIVE BEAM.

Med BMW Selective Beam om bord øger du både sikkerheden og komforten ved kørsel efter mørkets frembrud. Dette udstyr giver dig det bedst mulige udsyn om natten uden at blænde dine medtrafikanter. Systemet registrerer andre trafikanter tidligt og blænder derefter målrettet ned for den del af lyskeglen, der ellers ville kunne blænde dem. Lygterækkevidden på mere end 400 m sikrer, at du kan få øje på farer tidligere, hvilket øger køresikkerheden.

NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL.

Navigationssystemet Professional har et slankt design og tilbyder et suverænt udvalg af tjenester: Det brugervenlige navigationssystem med iDrive Touch-controller og kontroldisplay omfatter også håndfri telefoni med USB-stik og stemmestyring. Udstyret omfatter også: Radio BMW Professional med dvd-drev og 20 GB harddisk til musikfiler inkl. en titeldatabase. Der er også mulighed for at få vist alternative ruteføringer online. De mest gængse POI'er (Points of Interest) såsom tankstationer, hoteller og lignende er opført i POI-menuen som symboler og sorteret efter søgefrekvens. Et fastmonteret og højopløst 10,2-tommer farvedisplay med skærmopdelingsfunktion sikrer optimal læsbarhed og overskuelighed.
Den intuitive betjening sker via iDrive Touch-controllerens berøringsfølsomme overflade, hvor du ganske enkelt skriver input til navigationssystemet med en finger. Du kan også betjene systemet direkte via genvejstasterne, de otte favorittaster eller med stemmestyring. Takket være den tredimensionelle kortvisning med satellitbilleder som kortbaggrund – med fotorealistisk gengivelse af udvalgte seværdigheder – bliver navigation til en spændende visuel oplevelse.

INTELLIGENT VOICE ASSISTANT.

Intelligent Voice Assistant er et intelligent serverunderstøttet talegenkendelsessystem, der sikrer uovertruffen komfort, idet systemet ikke kun genkender udvalgte kommandoer, men forstår almindelig tale. Assistentfunktionen omfatter ikke kun et stort udvalg af individuelle og situationsbestemte varianter, men forstår også sproglige forskelligheder, dialekter og talemåder. Det giver langt flere muligheder, når du eksempelvis dikterer sms-beskeder eller e-mails. Det markant udvidede funktionsomfang er blevet muligt takket være serverbaseret stemmegenkendelse via ConnectedDrive, som ligger til grund for funktionen Intelligent Voice Assistant. Denne cloudbaserede funktion sikrer, at søgninger foretages hurtigt og enkelt via internettet og ved hjælp af helt almindelig tale, hvilket hjælper navigationssystemet på vej. Det er eksempelvis muligt at søge efter restauranter i området ved at spørge på helt almindelig vis. Ved at flytte signalbehandlingsdelen over i skyen bliver det desuden muligt at foretage opdateringer mere jævnligt, hvorved det sikres, at alle nye udviklinger er til rådighed hurtigst muligt, hvad enten det drejer sig om ny software eller forbedringer af computerens talegenkendelsessystemer.