BMW Service på bremser

BREMSER – 41 SVAR PÅ ALMINDELIGE SPØRGSMÅL

Bremser – 41 svar på almindelige spørgsmål

GUIDE OM BREMSER TIL DIG MED ELLER UDEN BMW.

Bremserne er altafgørende for sikker kørsel. Hvis du oplever problemer med bremserne på din bil, skal du altid sørge for at få fejlen afhjulpet. Vil du vide mere om symptomer på fejl, hvad de skyldes, og hvad der kan gøres ved dem? På denne side svarer vi på ofte stillede spørgsmål om bremser og bremseskiver. Vælg mellem spørgsmål om:

Læs mere

Hvorfor lyser advarselslampen for bremserne?

Der er to forskellige advarselslamper for bremserne. Den generelle bremseadvarselslampe er rød og advarer om, at bremsevæskeniveauet er lavt, eller at der er opstået en anden fejl i bremsesystemet. Du skal kontakte et serviceværksted, hvis den røde kontrollampe lyser. Så er der tale om en akut fejl, der skal afhjælpes. Slitageadvarselslampen, der ofte er gul, advarer om, at bremsebelægningen er slidt. Du bør også kontakte et serviceværksted, hvis den gule kontrollampe lyser. For hvis bremsebelægningerne er slidte, skal de udskiftes.

Læs mere

Mine ABS-bremser virker ikke – hvad kan det skyldes?

Der kan være mange forskellige årsager til, at ABS-bremserne ikke fungerer. ABS-sensoren, ABS-enheden eller ABS-ringen kan være defekt. Ledningsfejl og fejl i styreenheden kan også være en af forklaringerne. Hvis dine ABS-bremser ikke virker, skal du med det samme kontakte et serviceværksted for at få udført en diagnose på bilen og finde ud af, hvorfor ABS-bremserne ikke fungerer.

Læs mere

Hvad omfatter en fejlfinding på ABS-bremser?

En fejlfinding omfatter, at man udlæser fejlregistreringen ved hjælp af en værkstedstester og kontrollerer komponenterne i ABS-systemet for at finde fejlen på bremserne. Fejlfindingen udføres på et serviceværksted.

Læs mere

Hvad omfatter en sikkerhedskontrol af bremser?

Ved en sikkerhedstest af bremserne kontrollerer man slitage på bremsebelægningerne, bremseskivernes kvalitet samt bremsevæskestand og -kvalitet. En sikkerhedstest af bremserne er en del af den ordinære service hos et autoriseret BMW Serviceværksted.

Læs mere

Hvad betyder svampede bremser?

Svampede bremser er, når du træder på bremsepedalen og ikke oplever nogen mærkbar modstand. Du skal kunne føle en bestemt modstand, hvis du har to velfungerende bremser. Der kan være to årsager til svampede bremser. Det kan være bremsebelægningerne, der binder eller er rustet fast, så de ikke går ordentligt imod bremseskiverne. Eller også skyldes det, at der er kommet luft ind i bremsesystemet på grund af en utæthed, hvilket kan medføre, at der løber bremsevæske ud. I tilfælde af en utæthed plejer den røde advarselslampe at lyse. Hvis bremserne føles bløde og svampede, skal du kontakte et autoriseret BMW Serviceværksted.

Læs mere

Kan man ordne svampede bremser, eller skal de udskiftes?

Hvis fejlen skyldes rust eller snavs, kan det være tilstrækkeligt at rengøre bremsebelægningen. Hvis der er en utæthed, skal den udbedres. Uanset årsagen er det nødvendigt, at du kontakter et autoriseret BMW Serviceværksted.

Læs mere

Hvordan ved jeg, om mine bremseskiver er skæve?

Hvis du oplever, at bremsepedalen pulserer, når du bremser, kan det tyde på, at bremseskiverne er skæve. I den situation bør du kontakte et serviceværksted for at finde ud af, om bremseskiverne skal udskiftes. Hvis bremseskiverne er skæve, kan du også opleve vibrationer i bilen i forbindelse med nedbremsning. Sørg for, at der ikke er tale om vibrationer inde i bilen ved kørsel, hvor der ikke bremses. Dette vil i så fald nærmere tyde på en ubalance i hjulene.

Læs mere

Hvad menes der med sporede bremseskiver?

Sporede bremseskiver er, når der er synlige striber på bremseskiverne, som normalt skal have en glat overflade. Det skyldes, at der ansamles snavs på bremseskiver. Sporede bremseskiver udgør ikke et akut problem og kræver ikke, at du kontakter et serviceværksted, så længe bremseskiven er blank. Hvis bremseskiven er sløv, bør du til gengæld kontakte et autoriseret BMW Serviceværksted.

Læs mere

Hvilken risiko indebærer det at køre med dårlige bremseskiver?

Dårlige bremseskiver er enten rustne, skæve eller slidte. Hvis bremseskiverne er rustne eller skæve, vil det komme til udtryk i form af en pulseren i bremsepedalen og vibrationer i rattet. Med rustne og skæve bremseskiver risikerer du at få en nedsat bremsevirkning. Uanset om bremseskiverne er rustne eller skæve, skal du kontakte et serviceværksted, da der er tale om et sikkerhedsspørgsmål. Bremseskiver kan også være slidte. Hvis bremseskiverne er dårlige, kan det være nødvendigt at udskifte dem. Det er kun et serviceværksted, der kan afgøre, om det er nødvendigt at udskifte bremseskiver.

Læs mere

Hvilken risiko indebærer ujævne bremseskiver?

Bremseskiver kan ikke være ujævne, men de kan være skæve. Et almindeligt symptom er, at bremsepedalen pulserer ved nedbremsninger. Til gengæld kan bremseskiver være ujævne. Det betyder, at bremserne bremser uens i højre og venstre side. Hvis bremserne fx binder i den ene side, vil bremserne tage fat ujævnt, og bilen trækker så til den side, hvor bremserne tager bedst fat. Risikoen ved ujævne bremser er, at du ikke får en tilstrækkelig bremsevirkning og kan køre af vejen i forbindelse med en bremsemanøvre.

Læs mere

Hvorfor kan bremseskiver blive slidt forskelligt?

Bremseskiver kan blive slidt forskelligt, hvis bremsekalibre eller bremsebelægninger hænger eller binder. Hvis dine bremseskiver har et ujævnt slitagebillede, vil det medføre, at bremserne bremser ujævnt for højre og venstre side. I så fald skal du kontakte et serviceværksted. Hvis du oplever en ujævn bremsevirkning eller konstaterer rust på bremseskiverne, kan det være tid til at få dem udskiftet. Kontakt et autoriseret BMW Serviceværksted for at få hjælp til at afgøre dette.

Læs mere

Hvorfor fryser bremserne fast?

På lidt ældre biler med manuel håndbremse (parkeringsbremse) kan der trænge fugt ind mellem bremsebelægningerne bagpå, og denne fugt kan fryse til is. Det kan ske, hvis du har haft parkeringsbremsen aktiveret i længere tid i koldt vejr.

Almindelige driftsbremser kan også fryse fast. En velfungerende bremse skal have 1 mm luft mellem bremsebelægning og bremseskive. Hvis bremserne binder, kan bremsebelægningen i stedet ligge imod bremseskiven og dermed fryse fast, hvis det er koldt.

For ABS-bremser gælder der det samme som for den almindelige driftsbremse. ABS-bremser udgør ikke et særskilt bremsesystem, men blot et assistentsystem til det almindelige bremsesystem. Hvis bremserne binder og fryser fast, vil bremser med ABS-system også binde og blokere, fordi de fryser fast.

Læs mere

Hvordan optør jeg frosne bremser?

Du kan prøve at køre fremad og bagud et par gange for at se, om bremserne slipper. Hvis det ikke afhjælper problemet, er du nødt til at ringe til et autoriseret BMW Serviceværksted. Du må ikke forsøge at optø frosne bremser ved at hælde varmt vand på dem. Det risikerer at forværre situationen, hvis vandet derefter fryser til is.

Læs mere

Hvordan undgår jeg, at bremserne fryser fast?

Hvad angår en manuel håndbremse, kan du undlade at trække håndbremsen, når det er koldt. Ellers er der risiko for, at fugt vil fryse til is.

Hvis der derimod er tale om, at driftsbremsen binder, kan du ikke gøre noget særligt for at undgå, at bremserne fryser fast. Så er du nødt til at kontakte et autoriseret BMW Serviceværksted for at få afhjulpet problemet med bremser, der binder.

Læs mere

Hvad er ABS-bremser?

ABS er et assistentsystem til det almindelige bremsesystem. Funktionen består i, at bremserne ikke blokerer i forbindelse med en hård opbremsning i glat føre. Det gør, at du som fører bevarer evnen til at kunne styre bilen og have kontrol over den. Når ABS-funktionen aktiveres, vil du føle en vibration i bremsepedalen.

Læs mere

Hvad vil det sige at tilkøre bremser, bremseskiver og bremsebelægninger?

Tilkøring af bremser omfatter en tilpasning af nymonterede bremseskiver og bremsebelægninger for at minimere risikoen for en for tidlig bremseslitage. Når du tilkører bremserne, får bremsebelægningen en hårdere overflade, og bremseskiverne risikerer at opnå en forskellig varme og en ubalance (skævhed). Når du skifter bremseskiver eller bremsebelægninger, skal du køre forsigtigt og undgå kraftige opbremsninger de første 200 km.

Læs mere

Hvad omfatter det at afdreje bremseskiver?

Afdrejning af bremseskiver betyder, at man fjerner en lille del af materialet på bremseskiverne. Det er muligt at afdreje bremseskiverne, hvis de er skæve. Men det er ikke muligt at afdreje bremseskiverne, hvis de er rustne eller slidte, for så er der for lidt materiale tilbage, og bremseskiverne bliver for tynde. Du skal kontakte et serviceværksted for at finde ud af, hvilken tilstand bremseskiverne på din bil har.

Der kan være to årsager til, at der er behov for at foretage afdrejning af bremseskiverne. Enten skyldes det kørestilen – at du kører for meget med foden på bremsen, så bremseskiverne bliver varme. Eller også har du bremser, der binder, hvilket kan være årsag til, at bremserne bliver varme og slår sig – det vil sige, at de bliver skæve.

Læs mere

Hvornår skal man afdreje bremseskiver?

Når bremsepedalen pulserer ved nedbremsning, kan det være tid til at skifte bremseskiverne. Afdrejning er ikke særligt almindeligt i dag. Det skyldes, at det er tidskrævende og tilmed ikke er omkostningseffektivt. Mange værksteder har desuden ikke det rette udstyr til at udføre drejning af bremseskiver. Kontakt et serviceværksted, hvis du tror, at du har et problem med bremseskiverne.

Læs mere

Hvor længe holder bremseskiver?

Der er mange faktorer, som påvirker bremseskivers levetid. Hvordan er din kørestil, hvor dårlige veje kører du på, bilens vægt med mere. Hvis du har en moderne elbil og ofte motorbremser i stedet for at bremse, er der stor risiko for, at bremseskiverne ruster og dermed ikke holder lige så længe.

Læs mere

Hvordan rengør jeg bilens bremseskiver?

En god måde at rengøre bremseskiverne på er at skylle dem rene med en højtryksrenser eller en vandslange, når det vasker bilen. Det er sværere at gøre, hvis du har hjulkapsler på dine fælge. Men hjulkapsler kan nemt afmonteres. Efter rengøring er det godt at bremse lidt forsigtigt, så du får fjernet resterende fugt fra bremserne.

Læs mere

Er det normalt, at en bremseskive er varm eller glohed?

Bremseskiverne kan blive varme, hvis du kører dynamisk – det vil sige, hvis du kører sportsligt/hurtigt, og bremser meget i sving og ned ad bakke. Bremseskiver kan godt blive en smule varme ved almindelig kørsel, men de bliver ikke glohede. BMWs bremsebelægninger og bremseskiver kan klare en temperatur på 800 grader.

Læs mere

Hvad menes der med ventilerede bremseskiver?

Ventilerede bremseskiver er standard på moderne biler. Det betyder, at bremseskiven er inddelt i to dele med en luftspalte imellem disse dele. Det gør, at bremserne afkøles bedre, hvilket reducerer risikoen for, at bremserne bliver varme eller overophedet.

Læs mere

Hvorfor hyler mine bremser, når jeg kører?

Oftest skyldes det, at der har ansamlet sig støv og snavs mellem bremsebelægning og bremseskive. Der kan også være grus, der har ansamlet sig bag ved bremsens ankerplade. Hvis du kører meget på grusveje, er der større sandsynlighed for, at dine bremser begynder at hyle. Hylende bremser er som regel ikke nogen farlig fejl, som skal afhjælpes, da det ikke påvirker bremsernes funktion og sikkerhed. Hvis den gule advarselslampe for slid på bremserne lyser, er det til gengæld et akut problem, der skal afhjælpes på et autoriseret BMW Serviceværksted.

Læs mere

Hvad kan jeg gøre ved bremser, der hyler, når jeg kører med lav hastighed?

Hvis bremserne hyler ved lav hastighed, skal du have rengjort bremserne. Det er ikke noget, du kan afhjælpe selv – du er nødt til at kontakte et autoriseret BMW Serviceværksted. Hylende bremser er som regel ikke nogen farlig fejl, som skal afhjælpes, da det ikke påvirker bremsernes funktion og sikkerhed. Hvis den gule advarselslampe for slid på bremserne lyser, er det til gengæld et akut problem, der skal afhjælpes på et BMW Serviceværksted.

Læs mere

Er det almindeligt, at helt nye bremser hyler?

Nej, det er ikke almindeligt, at nye bremser hyler. Bremser på moderne biler kan imidlertid hyle mere end på ældre biler. Det skyldes, at materialet i bremserne er tilpasset miljømæssigt. Bremsebelægningen er hårdere, hvilket gør, at de kan hyle en del mere.

Læs mere

Er det farligt med bremser, der hviner/hyler?

Hvis bremserne pludseligt hyler, skyldes det som oftest, at du har fået en lille sten ind i bremsen. Prøv at bakke nogle meter. Dette plejer at kunne løsne en sten. Bremser, der pludselig piber højt, er som regel ikke et farligt problem. Men hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at bakke, skal du kontakte et autoriseret BMW Serviceværksted.

Læs mere

Kan jeg selv ordne bremser, der hænger?

Det kan ikke anbefales at ordne bindende bremser selv. Eftersom bremserne er afgørende for sikkerheden på en bil, bør du kontakte et autoriseret BMW Serviceværksted for at få afhjulpet bremser, der binder.

Læs mere

Hvorfor skraber bremseklodserne imod bremseskiven?

Bremser, der skraber, kan skyldes, at der er lidt snavs, salt eller rust på bremsebelægningernes friktionsflader, hvilket får bremserne til at lyde skrabende. En bremseskive kan få en smule overfladerust, når bilen har holdt parkeret i noget tid – fx natten over eller på en langtidsparkeringsplads. Det kan medføre, at bremseskiven genererer en lyd, når du bremser. Overfladerusten og lyden skal forsvinde efter kort tids kørsel. Hvis lyden ikke aftager, efter at du har kørt et stykke tid, kan det skyldes et større problem. Så er du nødt til at kontakte et autoriseret BMW Serviceværksted for at få fejlen undersøgt.

Læs mere

Skal helt nye bremser lyden skrabende efter udskiftning?

Nej, nye bremser skal ikke skrabe og støje. Hvis de alligevel gør det, kan det skyldes, at udskiftningen af bremserne ikke er blevet udført korrekt. Hvis dine nye bremser går imod, skal du kontakte et autoriseret BMW Serviceværksted.

Læs mere

Er en mislyd fra bremser, der går imod og binder, farligt?

Det afhænger af, hvor alvorlig den fejl, der forårsager mislyden, er. Hvis mislyden skyldes, at bremsebelægningen er nedslidt, er det mere alvorligt og påvirker bremsevirkningen/sikkerheden. I så fald skal bremsebelægningerne udskiftes på et serviceværksted. Hvis lyden skyldes en smule overfladerust, er det ikke alvorligt, og lyden bør aftage efter kort tids kørsel. Hvis advarselslampen for bremserne ikke lyser, er det ikke nogen alvorlig fejl.

Begge scenarierne beskrevet ovenfor gælder, uanset om lyden kommer fra bremserne på for- eller bagakslen.

Læs mere

Hvad betyder det, hvis bremserne larmer i forbindelse med nedbremsninger?

Hvis bremserne larmer under kørsel, kan det skyldes, at bremsebelægningerne er dårlige. Hvis lyden bliver kraftigere i forbindelse med nedbremsning, er der stor sandsynlighed for, at bremsebelægningen er slidt ned. Det påvirker bremsevirkningen og dermed sikkerheden under kørsel. Hvis du oplever, at bremserne larmer i forbindelse med opbremsninger, skal du kontakte et autoriseret BMW Serviceværksted.

Læs mere

Hvad omfatter det at ventilere bremser?

Der kan komme luft ind i bremsesystemet på grund af en lækage. I så fald er man nødt til at lukke luften ud af bremsesystemet – ”at ventilere bremserne” – og påfylde bremsevæske, for at bremsesystemet igen kan fungere normalt. Det samme gælder, hvis du har ABS-bremser.

Læs mere

Hvordan ved jeg, om jeg skal ventilere bremserne?

”Svampede” bremser kan være et tegn på, at der er kommet luft ind i bremsesystemet. Du mærker, at du har ”svampede” bremser, ved at bremsepedalen vandrer dybere, end den skal, når du træder på den. Det kan også ske, at du mærker en dårligere bremsevirkning end normalt. I så fald skal bremserne udluftes. Du kan ikke selv udlufte bremserne. Kontakt et autoriseret BMW Serviceværksted, hvis du oplever et problem, der kan skyldes luft i bremsesystemet.

Læs mere

Hvad omfatter det at udlufte bremser med en vakuumpumpe?

Der er to forskellige måder at udlufte bremser på. En af måderne at suge luften i bremsesystemet ud med en vakuumpumpe. En anden mulighed er at presse luften ud med en kompressor (trykluft).

Læs mere

Hvor tit skal jeg udskifte bremseskiverne?

Der er ingen faste udskiftningsintervaller for bremseskiver. Det er normalt serviceværkstedet, der afgør, hvornår det er tid til, at du skal kigge forbi med bilen til et regelmæssigt eftersyn. På bremseskiverne er der markeret en minimumstykkelse i millimeter – en slidgrænse for bremseskiverne. Slidgrænsen kontrolleres i forbindelse med et eftersyn på et autoriseret serviceværksted – fx et BMW Serviceværksted.

Læs mere

Hvor lang tid tager det at udskifte bremseskiver?

Der er stor forskel fra bilmodel til bilmodel i forhold til, hvor lang tid det tager at udskifte bremseskiverne. Samtidig med en udskiftning af bremseskiver skal bremsekaliber og bremsebelægning også afmonteres – og om nødvendigt udskiftes – hvilket også påvirker tidsforbruget hos og omkostningerne til serviceværkstedet.

Læs mere

Udskifter man bremseskiver og bremsebelægninger på samme tid?

Man udskifter også bremsebelægninger, når man udskifter bremseskiverne. Bremsebelægningerne formes efter bremseskiverne, og derfor skal man udskifte dem samtidig. Hvis det derimod er bremsebelægningerne, der skal udskiftes, behøver du ikke altid udskifte bremseskiverne. Den nye bremsebelægning vil forme sig efter den nye bremseskive.

Læs mere

Hvilke bremseskiver skal jeg have?

I reservedelskataloget til din bil kan man se, hvilke bremseskiver du skal have. Reservedelskataloget til en bil findes hos forhandlere og på serviceværksteder. Eftersom bremserne er den vigtigste del på bilen, anbefales det, at du opsøger et autoriseret BMW Serviceværksted. Så er du sikker på at få de helt rigtige bremser til lige præcist din bil.

Læs mere

Er det godt at smøre bremser?

Man smører ikke bremser, men bremsekalibre, og bagsiden af bremsebelægninger kommer man special fedt på, for at de ikke skal hænge. Men dette foretages kun på et serviceværksted i forbindelse med udskiftning af bremsebelægninger, og det er ikke noget, du skal gøre selv. Derfor behøver du heller ikke at have styr på, om det er nødvendigt at smøre komponenterne på dine bremser. Det gør serviceværkstedet i forbindelse med udskiftning af bremsebelægninger.

Læs mere

Er det nødvendigt at smøre bremsekomponenterne på en anhænger?

Bremsesystemet på en anhænger og en personbil adskiller sig meget fra hinanden. Hvis du har spørgsmål vedrørende vedligeholdelse af bremser på en anhænger, skal du kontakte et serviceværksted, der er specialiseret i anhængere.

Læs mere

Hvad koster bremseskiver?

Prisen på bremseskiver varierer alt efter bilmodel og bremser. Generelt gælder det, at jo større bil, desto større bremser. Større og specielle bremser er normalt dyrere. Ved udskiftning af bremseskiver påløber der også arbejdsomkostninger til serviceværkstedet. Vær også opmærksom på, at bremseskiverne udskiftes sammen pr. aksel. Derfor udskiftes højre og venstre side på samme tid på enten for- eller bagakslen. Det er ligeledes normalt, at bremsebelægningen udskiftes i forbindelse med udskiftning af bremseskiverne. Så vil der påløbe omkostninger til udskiftningen af bremsebelægningen.

Læs mere
BMW Service Inclusive

BMW Service Inclusive.

Släpp loss och fokusera bara på det viktiga – körglädjen. Med BMW Service Inclusive är det möjligt. Det räcker att du betalar en gång för att all service och alla reparationsarbeten ska ingå under den tid som du väljer. Din BMW är i bästa händer hos alla BMW Serviceverkstäder i hela världen.

Upptäck mer
BMW Service 5+

BMW Service 5+.

När du kört många mil och varit med om så många äventyr att du kan din BMW innan och utan. Då behöver du en serviceverkstad som kan din BMW lika bra som du och som vet vad den behöver. Det ordnar BMW Service 5+: Service för BMW modeller som är 4 år eller äldre.

Upptäck mer
BMW Originaldelar

BMW Originaldelar.

Din BMWs höga prestanda är beroende av samspelet mellan alla komponenter. Därför ska du alltid välja BMW Originaldelar: Perfekt funktion för varje enskild BMW-modell kan bara uppnås när alla komponenter i bilen samverkar. Vare sig det rör nya eller rekonditionerade BMW Originaldelar.

Upptäck mer