Viskerblad på forrude på værksted

VISKERBLADE – 34 SVAR PÅ ALMINDELIGE SPØRGSMÅL.

Viskerblade – 34 svar på almindelige spørgsmål.

GUIDE OM VISKERBLADE TIL DIG MED ELLER UDEN BMW.

I trafikken skal en snavset forrude altid undgås. Både for din og andres sikkerhed. Udskift dårlige viskerblade, så du har godt udsyn, når du kører – for en mere sikker kørsel. På denne side svarer vi på ofte stillede spørgsmål om viskerblade. Vælg mellem spørgsmål om:

Læs mere

Behøver man at rengøre viskerblade?

Du skal rengøre viskerbladene en gang imellem, men ikke nødvendigvis hver uge. Du forlænger viskerbladenes levetid, hvis du rengør dem. Om sommeren sætter fluer, grus og andet snavs sig ofte fast på forruden. Hvis der har været mange fluer om sommeren, samler de sig på viskerbladets gummiskraber. Om vinteren ligger der meget grus og salt på vejene. Det gør, at salt og andre partikler havner på ruden, og du skal bruge meget sprinklervæske for at holde den ren. Om vinteren samler der sig også is og sne på viskerbladene. Det slider hårdere på gummiet i viskerbladene.

Læs mere

Hvordan rengør man viskerblade?

Du kan bruge en grovere variant af en vaskesvamp, som normalt kaldes en insektsvamp, og tørre viskerbladene af. Hvis der dannes striber på ruderne, når du bruger vinduesviskerne, er gummiet på skraberen dårligt. Så skal du udskifte viskerbladene. Om vinteren kan du være nødt til at slå frost, sne eller is af viskerbladene. Om vinteren skal du muligvis også bruge mere sprinklervæske for at få forruden ren. Sørg for at bruge koncentreret sprinklervæske med frostvæske.

Læs mere

Hvilke rengøringsmidler virker til viskerblade?

Du kan stort set bruge alle midler, der er fedtopløsende. Du kan f.eks. tørre viskerbladene af med bilshampoo i forbindelse med bilvask. Et andet alternativ er at være omhyggelig med at bruge sprinklervæske, sommer- eller vinterblanding. Så holdes forruden ren for andre urenheder, og viskerbladene glider jævnt, når de stryger hen over ruden.

Læs mere

Er det godt at smøre viskerblade?

Hvis du smører viskerbladene, får du fedt på ruden, hvilket kan forringe udsynet. Hvis du er nødt til du smøre viskerbladene, skyldes det sandsynligvis, at du har dårlige viskerblade, som trænger til at blive skiftet. Har du derimod viskerblade af god kvalitet, skulle der ikke være behov for at smøre viskerbladene.

Læs mere

Hvordan smører man viskerblade?

Man må ikke smøre viskerblade, da dette kan forringe viskerbladenes egenskaber. Du skal hellere friske viskerbladene op med en klud og lidt koncentreret sprinklervæske. Og hvis viskerbladene er dårlige, er det bedre at udskifte dem, end at smøre dem og risikere dårligt udsyn.

Læs mere

Hvilke midler kan bruges på viskerblade?

Du kan starte med at bruge lidt koncentreret sprinklervæske og derefter skylle af med lunkent vand. Vask derefter med bilshampoo eller bilplejeprodukter, der også sørger for at genoprette viskerbladenes bløde gummi og naturlige egenskaber. Du kan benytte lejligheden til at vaske viskerbladene, samtidigt med at du vasker hele bilen.

Læs mere

Hvordan bruger man opvaskemiddel på viskerblade?

Du kan blande tre til fire kapsler opvaskemiddel i en spand (ca. 12 liter) med vand. Derefter bruger du opvaskemiddelblandingen til at rengøre viskerbladene med. Et tip er at kigge efter tilbud på "forårsspand" og "vinterspand" på din lokale servicestation. Disse spande har en passende størrelse og indeholder f.eks. vaskesvamp, sprinklervæske, affedtningsmiddel, bilshampoo og isskraber.

Læs mere

Kan viskerbladene opfriskes?

Kontinuerlig rengøring er et godt middel til at holde viskerbladene rene og friske i længere tid. Hvis der dannes striber på forruden, er viskerbladene alt for dårlige og skal udskiftes. Man kan ikke "redde" viskerblade, der er holdt op med at fungere godt.

Læs mere

Hvordan ved jeg, om mine viskerblade er tilstrækkeligt friske?

Hvis ruden ikke bliver ren nok, eller viskerbladene ikke visker ud over hele den flade, som forrudeviskerne når, så er dine viskerblade sandsynligvis ikke friske nok.

Læs mere

Bliver forrudeviskerne tjekket ved eftersyn?

Ja, de bliver gennemgået ved eftersynet. Forruden en vigtig del af bilen for trafiksikkerheden, fordi man som fører skal have et godt udsyn fremad, når man kører.

Læs mere

Hvor god skal bagrudeviskeren være?

Bagrudeviskeren skal kunne viske jævnt over hele ruden og gøre ruden ren. Hvis du har godt udsyn gennem bagruden, er vinduesviskeren god nok. En god test er at bruge bagrudeviskeren om morgenen, når ruden er fugtig, og se om den gør rent. På landeveje kan du nemt få en meget snavset bagrude. Start da med at køre bagrudeviskeren med sprinklervæske for at fjerne snavset. Hvis ruden stadig er snavset, kan det være på tide at skifte viskerbladet bagpå.

Læs mere

Hvorfor virker mine viskerblade ikke?

Hvis vinduesviskeren slet ikke bevæger sig, kan det skyldes, at en sikring er sprunget, eller at elmotoren til vinduesviskeren er defekt. For at finde ud af om en sikring har forårsaget fejlen, kan du kigge i bilens sikringsboks. I værste fald kan du blive nødt til at købe en ny viskermotor. Prisen for udskiftning af viskermotoren varierer mellem forskellige bilmodeller.

Læs mere

Kan jeg selv reparere vinduesviskere, der er holdt op med at virke?

Hvis det handler om en sprunget sikring, og du selv kan komme til sikringsboksen, er det muligt selv at afhjælpe fejlen. Det mest almindelige er dog at kontakte et serviceværksted. Hvis fejlen er i viskermotoren, bør du kontakte et serviceværksted for at få hjælp. Er din bil inden for garantiperioden (to år hos BMW), skal du besøge dit serviceværksted for at få afhjulpet fejlen.

Læs mere

Hvorfor virker viskerbladet bagpå ikke?

Hvis vinduesviskeren slet ikke bevæger sig, kan det skyldes, at en sikring er sprunget, eller at elmotoren til vinduesviskeren er defekt. For at finde ud af om det er en sikring, der har forårsaget fejlen, kan du kigge i sikringsboksen og skifte sikringen. I bilens instruktionsbog er det vist, hvilken sikring der er tilsluttet bagrudeviskeren. I værste fald kan du blive nødt til at købe en ny viskermotor.

Læs mere

Hvorfor bliver vinduesviskerne stående i en forkert stilling?

Det kan ske, hvis du slukker for motoren, mens vinduesviskerne er i gang. Viskeren kan så pludselig stoppe i den position, den er i. Hvis vinduesviskeren ikke stryger hen over ruden, som den skal, kan det skyldes slitage i viskermotoren.

Læs mere

Hvordan afhjælper man, at vinduesviskere er standset i den forkerte stilling?

Prøv at slå tændingen til, og se, om vinduesviskeren går tilbage til udgangsstillingen. Hvis det ikke virker, så se efter, om sikringen til vinduesviskeren er sprunget. Vinduesviskeren kan nemlig stoppe pludseligt, hvis sikringen springer. Hvis du er usikker på årsagen til fejlen, bør du kontakte et serviceværksted for at få problemet undersøgt.

Læs mere

Hvad koster det at få lavet vinduesviskere, der er standset i den forkerte stilling?

Start med at kontrollere sikringen. Hvis fejlen skyldes en sikring, kan du købe en ny på nærmeste servicestation eller serviceværksted. De koster normalt ikke så meget, der fås pakker med flere stk. til under 70 kroner. Ved andre fejl varierer prisen, alt efter hvad fejlen er, og hvilken bilmodel du har. Så bør du få foretaget fejlfinding på et serviceværksted. Sådan en kontrol tager mindst en time, nogle gange mere. Derefter kan du få et mere præcist pristilbud fra dit serviceværksted. Prisen for udskiftning af viskermotoren varierer mellem forskellige bilmodeller.

Læs mere

Hvordan slipper jeg for knirkende viskerblade?

Det kommer an på, hvad fejlen er. Hvis lyden skyldes, at viskeren stryger hen over en tør rude, kan du sprøjte lidt sprinklervæske på ruden og se, om denne knirken forsvinder. Oftest skyldes knirkelyden dårlige viskerblade – og så er det sikrest at skifte viskerbladene. Hvis du har den forkerte type viskerblad til din bil, er du nødt til skifte til den rigtige type.

Læs mere

Hvorfor knirker vinduesviskere?

Det kan skyldes, at vinduesviskeren bruges på en tør rude, at du har dårlige viskerblade eller den forkerte type viskerblad. Knirkelyden kan opstå, hvis du har vinduesviskerne til at køre, efter at det er holdt op med at regne. Så stryger viskeren over en tør overflade og glider ikke hen over ruden efter hensigten. Det samme kan ske, hvis du bruger vinduesviskeren i tørvejr uden først at sprøjte sprinklervæske på. Hvis du har købt den forkerte type viskerblad til din bil, er der også risiko for, at knirkelydene opstår. Så skal du skifte viskerblade.

Læs mere

Er knirkende viskerblade almindelige?

Knirkelyden kan opstå, hvis du har vinduesviskerne til at køre, efter at det er holdt op med at regne. Det skyldes, at viskeren stryger over en tør overflade og ikke glider hen over ruden efter hensigten. Det samme kan ske, hvis du bruger vinduesviskeren i tørvejr uden først at sprøjte sprinklervæske på. Hvis du har den forkerte type viskerblad på din bil, er der også risiko for, at knirkelydene opstår. Så skal du skifte viskerblade.

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt at skifte viskerblade?

Det er vigtigt af hensyn til trafiksikkerheden. Du som fører skal have et godt udsyn for at kunne køre sikkert. Du skal også have godt udsyn gennem ruden, når det er mørkt udenfor eller under barske vejrforhold. Hvis dine viskerblade er dårlige, vil udsynet blive forringet, hvilket øger risikoen for ulykker.

Læs mere

Hvordan tager jeg viskerbladene af for at udskifte dem?

Du starter med at klappe vinduesviskerens viskerarm ud fra ruden. Du fjerner derefter viskerbladet fra holderen (clipsen) på viskerarmen. Hvis du synes, det er svært at gøre selv, kan du bede personalet på købsstedet om hjælp til at fjerne viskerbladet.

Læs mere

Hvordan skifter jeg viskerblade?

Klap viskerarmen ud fra ruden, og tag viskerbladet af holderen (clipsen). Sørg for, at de nye viskerblade, du køber, passer til din bilmodel. Har du en BMW, hjælper servicerådgiveren på serviceværkstedet dig med at vælge det rigtige viskerblad. Køber du viskerblade på en servicestation, kan du finde oplysningerne i et katalog eller bede personalet om hjælp til at vælge. Herefter monterer du det nye viskerblad på vinduesviskerens viskerarm. Det skal ikke være nødvendigt at trykke hårdt for at få det på plads.

Læs mere

Hvordan skifter jeg viskerbladet bagpå?

Du skifter viskerbladet bagpå på samme måde, som du skifter det foran. Afmonter først det gamle viskerblad fra viskerarmen, og monter derefter dit nye viskerblad. Sørg for, at du har det rigtige viskerblad til din bilmodel.

Læs mere

Hvor ofte behøver man at skifte viskerblade?

Anbefalingen er to gange årligt, om efteråret og om foråret. En tommelfingerregel er at skifte viskerblade i forbindelse med hjulskift til hhv. sommer- eller vinterhjul.

Læs mere

Hvordan sætter man viskerblade på?

Du monterer det nye viskerblad på vinduesviskerens viskerarm. Hvis du har valgt det rigtige viskerblad til din bilmodel, burde det ikke kræve, at du trykker hårdt for at sætte fast.

Læs mere

Hvordan sætter man vinduesviskere på?

Oftest sidder håndtaget, der styrer vinduesviskerne, til højre for rattet i din bil. Mange mennesker forveksler dog "vinduesvisker" med "viskerblad". At sætte viskerblade på er ganske enkelt at montere nye viskerblade på vinduesviskeren. Med det rigtige viskerblad til din bilmodel skal det gå nemt og ikke kræve, at du trykker hårdt.

Læs mere

Kan jeg få hjælp til at sætte vinduesviskere på?

Ja, du kan bede personalet på købsstedet om hjælp. Hvis du besøger et BMW Serviceværksted, kan servicerådgiveren hjælpe dig med at montere.

Læs mere

Er gummiet i viskerblade på forskellige modeller af samme kvalitet?

Viskerblade kan variere i kvalitet mellem forskellige mærker. Bl.a. kan selve gummimassen være blødere eller hårdere.

Læs mere

Hvad gør et bestemt gummi bedre egnet til viskerblade?

Blødt gummi tørrer ruden bedre end hårdt gummi. Gummi af dårligere kvalitet giver en dårligere viskereffekt, og gummiet bliver hurtigere stift. BMW Viskerblade består af to forskellige materialer: En hård visker fordeler trykket den ene vej, og en blød gummiryg dæmper viskeren på tilbagevejen.

Læs mere

Er viskerblade lavet af silikone gode?

Silikone er et blødgørende middel i gummiet. Blødere gummi glider mere jævnt over ruden og giver en bedre viskereffekt. Med silikone som tilsætningsstof i gummiet er der mindre risiko for, at viskerbladenes gummi tørrer ud.

Læs mere

Hvilken holder har mine viskerblade?

Alle autoriserede serviceværksteder stiller et register til rådighed, hvor du kan søge efter din bilmodel og matchende viskerblade. Du kan normalt finde registeret via værkstedets hjemmeside. Hvis du besøger en servicestation, kan du finde oplysningerne i en tabel, enten i et katalog eller digitalt. Du, der kører en BMW, finder nemmest informationen ved at kontakte et BMW Serviceværksted og spørge.

Læs mere

Hvad betyder "holder C" til viskerblade?

Holdere er udformet forskelligt, alt efter hvordan viskerbladet monteres på viskerarmen. Holderne kategoriseres da som f.eks. A, B eller C. Betegnelsen kan dog være forskellig fra det ene mærke til det andet. Det betyder, at "holder C" af ét mærke ikke nødvendigvis er den samme type holder som "holder C" af et andet mærke.

Læs mere

Hvad betyder "holder f" til viskerblade?

Holderne kategoriseres med forskellige bogstaver, alt efter hvordan viskerbladet monteres på viskerarmen. Bemærk, at betegnelsen kan variere mellem forskellige mærker. "Holder F" kan derfor være forskellige typer holdere, alt efter hvilket mærke du køber.

Læs mere
BMW Service Inclusive

BMW Service Inclusive.

Giv slip, og fokusér bare på det vigtige – køreglæden. Med BMW Service Inclusive er det muligt. Det er tilstrækkeligt at betale én gang, for at alt service- og reparationsarbejde er inkluderet i den periode, du vælger. Din BMW er i de bedste hænder på alle BMW Serviceværksteder i hele verden.

Opdag mere
BMW Service 5+

BMW Service 5+.

Når du har kørt mange kilometer og været på så mange eventyr, at du kender din BMW ud og ind. Så har du brug for et serviceværksted, der kender din BMW lige så godt som dig, og ved hvad dén har brug for. Det klarer BMW Service 5+: Service for BMW modeller, der er 5 år eller ældre.

Opdag mere
BMW Originaldelar

BMW Originaldele.

Din BMWs høje præstation afhænger af samspillet mellem alle komponenter. Derfor skal du altid vælge BMW Originaldele: Perfekt funktion for hver enkelt BMW model kan kun opnås, når alle komponenter i bilen arbejder sammen. Hvad enten det er nye eller genanvendte BMW Originaldele.

Opdag mere