BMW med vinterdæk på sne og is

VINTERDÆK – 33 SVAR PÅ ALMINDELIGE SPØRGSMÅL

Vinterdæk – 33 svar på almindelige spørgsmål

GUIDE OM VINTERDÆK TIL DIG MED ELLER UDEN BMW.

Når vinteren kommer med sne og is, er det vigtigt at skifte dæk på bilen. Så kan det være godt at vide lidt mere om de dæk, man skal bruge. Eksempelvis hvilke forskellige vinterdæk der findes, og hvilke regler der gælder. På denne side svarer vi på ofte stillede spørgsmål om vinterdæk. Vælg mellem spørgsmål om:

Læs mere

Hvordan fungerer vinterdæk?

Vinterdæk (friktionsdæk) til nordiske forhold har egenskaber, der kan sammenlignes med vinterdæk med pigge i vinterføre, undtagen på is. Vinterdæk fungerer godt under vinterforhold med sne og på fugtige eller kolde, tørre veje. Dækkene har et kraftigt slidbanemønster, der fjerner sjap og graver sig dybt ned i sneen for bedre vejgreb. vinterdæk giver også øget bremsekraft på snedækket vejbane.

Læs mere

Fungerer vinterdæk og pigdæk forskelligt?

Selve dækkenes funktion er tilsvarende, da både pigfri dæk og pigdæk har et groft dækprofil og en blød gummiblanding. Det der adskiller dem er, at pigdæk giver bedre vejgreb på isglatte veje. Piggene forkorter bremselængden og giver bedre vejgreb ved start og acceleration i isglat føre.

Læs mere

Hvad gør nogle vinterdæk bedre end andre?

Hvad der gør nogle vinterdæk bedre end andre, ligger i dækkets gummiblanding og dækprofil. Det kan variere mellem forskellige udbydere. Hvor dækket er produceret, kan også spille en rolle. Vinterdæk til nordiske forhold har en blødere gummiblanding og flere sipinger sammenlignet med dæk til mellemeuropæiske forhold. Sipinger er mikroriller i et zigzagmønster diagonalt hen over dækprofilet. Et vinterdæk i den gode ende skal have et hastighedsindeks på mindst 160 km/t. Hastighedsindekset er markeret med bogstavet Q på siden af dækket.

Læs mere

Hvilke vinterdæk er bedst – friktionsdæk eller pigdæk?

Det afhænger af, hvor du bor, og om du kører i vinterføre som sne, is, sjap eller frost. Vinterdæk fungerer normalt godt i Danmark, som ikke ofte har vanskelige vinterforhold. I det nordlige Skandinavien, hvor vejene oftere er dækkede af is, anbefales pigdæk.

Læs mere

Må jeg køre med vinterdæk om sommeren?

Ja, du må køre med vinterdæk om sommeren, men så har dækkenes funktion den modsatte effekt. Det blødere gummi i dækkene slides hurtigere ned i varmere vejr. Bremselængden bliver også længere, og kørslen kan opleves mindre stabil. Vinterdæk om sommeren kan derfor ikke anbefales, af økonomiske og sikkerhedsmæssige årsager. Hastighedsindekset er generelt lavere på vinterdæk end på sommerdæk.

Læs mere

Er det godt at køre med vinterdæk om vinteren?

Fordelene ved vinterdæk er godt greb på snedækkede veje og en mere støjsvag kørsel. En ulempe ved vinterdæk er, at de ikke griber lige så godt på isglatte veje. Så hvis du bor, hvor vinterforhold er sjældne, er det en god ide at bruge almindelige vinterdæk. I flere svenske byer er det nu ikke tilladt at køre med pigdæk på visse gader.

Læs mere

Hvor længe holder et vinterdæk?

Dækslid og ældning af dæk påvirkes af flere forskellige faktorer. Derfor er det svært at give et entydigt svar på, hvor længe et vinterdæk holder. Vinterdækkets levetid fra det blev taget i brug, er ikke kun påvirket af alderen, men også væsentligt af kørestil, opbevaring, korrekt lufttryk, tilstrækkelig profildybde og korrekt hjulindstilling. Ifølge international praksis er den anbefalede levetid for dæk i brug maksimalt seks år. Dækkets produktionsdato er angivet på siden af dækket med en såkaldt DOT-betegnelse. De første to cifre i den firecifrede kode angiver produktionsugen, og de sidste to cifre angiver produktionsåret. F.eks. betyder "1620" uge 16, år 2020.

Læs mere

Øger pigdæk risikoen for aquaplaning?

Nej, pigdækkene i sig selv øger ikke risikoen for aquaplaning. Dækkenes profildybde og hastigheden er afgørende for risikoen for at opleve aquaplaning. Hvis du har for lille profildybde og kører hurtigt, vil dækkene ikke kunne skubbe vandet på vejbanen væk. 

Læs mere

Hvad vil det sige at tilkøre vinterdæk?

Det betyder, at du bør fokusere på en let og blød kørsel, når du har nye vinterdæk på. Nye vinterdæk bør køres til ved at undgå kraftige accelerationer og decelerationer og for høj fart i kurver de første 400-500 km. Hvis du kører nye vinterdæk til på tørt underlag, bliver dækkenes overflade gjort ru og opnår bedre vejgreb i vinterføre. Det anbefales at skifte til vinterdæk allerede sidst på efteråret (tidligst 1. oktober), så vinterdækkene når at blive ru, inden vinteren sætter ind. Tilkørsel er også godt for pigdæk, da piggene sætter sig ordentligt i pighullerne og fungerer godt i hele dækkets levetid.

Læs mere

Hvilket lufttryk skal jeg have i mine vinterdæk?

Hvilket lufttryk der skal være i dine vinterdæk, afgøres af dækkenes størrelse, og hvor tungt bilen er lastet med passagerer og bagage Hvilket lufttryk der anbefales til din bil, plejer at kunne aflæses på en label på dørstolpen i forbindelse med en af bilens døre, ofte ved førerens dør (B-stolpen). Oplysningerne kan også findes i bilens registreringsattest.

Læs mere

Hvad er godt at vide ved køb af brugte vinterdæk?

Først og fremmest skal dækkene have den rigtige størrelse til din bil. Dækkene skal også have tilstrækkelig profildybde – mindst 3 mm ifølge loven, men anbefalingen er mindst 4 mm. Ellers kan dækkene ikke trykke regn og sne væk fra vejbanen. Dækkene skal være mærket med symbolet for vinterdæk og have et hastighedsindeks for vinterdæk, mærket med bogstavet Q. Tjek også, at dækkene ikke er beskadiget på nogen måde.

Læs mere

Hvad er pigdæk?

Pigdæk er vinterdæk, der bruger pigge af hårdmetal for at give godt greb på is og hårdt pakket sne. Pigdæk har også noget, der hedder siping, hvilket kan sammenlignes med zigzagriller, der er placeret diagonalt hen over dækprofilet. Alle sipinger giver små gribekanter, der giver ekstra greb.

Læs mere

Hvad koster vinterdæk?

Prisen på vinterdæk varierer, alt efter om du køber lavpris, mellemklasse eller premiummodel. Det er ikke usædvanligt, at du kan have behov for at skifte alle fire dæk på samme tid, og så bliver prisen selvfølgelig højere end for et enkelt dæk. Vinterdæk er sædvanligvis dyrere end sommerdæk på grund af dækkenes gummiblanding og profildybde.

Læs mere

Hvorfor koster nogle vinterdæk mere end andre?

Der er mange faktorer, der gør, at visse vinterdæk koster mere end andre. Prisen er f.eks. forskellig mellem forskellige leverandører, mærker og dækkets kvalitetsniveau. Dækkets dimension (størrelse) er en anden faktor, der påvirker prisen – generelt gælder, at større dæk er dyrere end små. Prisen kan også variere mellem pigdæk og friktionsdæk.

Læs mere

Hvad er profildybden på nye vinterdæk?

Profildybden på nye vinterdæk er 8-10 mm. Den mindste tilladte profildybde på vinterdæk er 1,6 mm, men anbefalingen er mindst 4 mm. Hvor længe dine nye vinterdæk holder, varierer alt efter hvor ofte og hvor langt du kører (din køreprofil), om du opbevarer dækkene indendørs eller udendørs og dækkenes lufttryk. Både for lavt og for højt lufttryk slider dækkene hurtigere.

Læs mere

Behøver profildybden at være lige så stor på pigdæk som på pigfri dæk?

Ja, profildybden er 8-10 mm på alle nye vinterdæk, uanset om det er pigdæk eller vinterdæk. Lovkravet om mindst 1,6 mm profildybde gælder for alle vinterdæk. Profildybden er det vigtigste på et vinterdæk – den afgør, om dækket griber i sne. Det eneste der adskiller dækkene er, at pigdækkene har pigge, der griber bedre på isglat vej.

Læs mere

Hvor stor skal profildybden være på vinterdæk?

Profildybden på vinterdæk skal ifølge loven være mindst 1,6mm. Når du køber nye vinterdæk, er profildybden 8-10 mm. En profildybde tættere på 8 mm giver dækket bedre greb i vinterføre. Minimumsgrænsen er sat til 3 mm af sikkerhedsmæssige årsager. Med en profildybde på mindre end 3 mm får dækket ikke tilstrækkelig godt vejgreb i vinterføre.

Læs mere

Hvordan måler man profildybden på vinterdæk?

Det bedste er at bruge en målepind, der kan købes, hvor du køber dine dæk eller i en velassorteret tilbehørsbutik. Du bør altid måle profildybden på det mest slidte sted i dækkets hovedmønster.

Læs mere

Hvornår er det forbudt at bruge pigdæk?

I Danmark er det forbudt at bruge pigdæk efter 15. april og før 1. november. Hvis der er vinterføre efter den 15. april, kan Transportstyrelsen tillade, at pigdæk bruges i en yderligere periode. I nogle lande eller storbyer kan der være totalt forbud mod pigdæk, uanset vejforhold. I de tilfælde gælder forbudsperioden for pigdæk ikke. Du kan læse mere om regler for pigdæk i Europa på The Scandinavian Tire & Rim Organisations hjemmeside.

Læs mere

Hvorfor findes der forbud mod pigdæk?

Forbud mod pigdæk findes af flere årsager. Pigdæk river partikler op i luften, der er skadelige for mennesker og miljø. Pigdæk forårsager også mere slid på vejbanen end vinterdæk. Det bliver stadigt mere almindeligt med forbud mod pigdæk, såvel i enkelte gader som i hele lande. Tyskland og Polen er to af de lande, der har totalt forbud mod pigdæk.

Læs mere

Hvordan ser forbud mod pigdæk ud i EU?

I nogle lande er der totalt forbud mod pigdæk. Tyskland og Polen er to eksempler. Så hvis du skal køre til et EU-land via Tyskland eller Polen, må du ikke have pigdæk på din bil. Hvis du skal rejse med bil i Europa, skal du inden afrejsen tjekke, hvilke regler der gælder i de lande, du har tænkt dig at besøge. Du kan læse mere om regler for pigdæk i Europa på The Scandinavian Tire & Rim Organisations hjemmeside.

Læs mere

Hvem bestemmer love, regler og krav til vinterdæk?

Loven om vinterdæk og alle andre love i Danmark er vedtaget af Folketinget. Vejdirektoratet er ansvarlig for regelsættet, f.eks. profildybden på dækkene, og hvad der gælder for dæk på trailere. Politiet er tilsynsmyndigheden, der sikrer, at reglerne følges. Det kan være ved at kontrollere køretøjer ude på vejene og udstede bøder til bilister, der ikke følger love og regler.  

Læs mere

Hvilke regler og love er der for pigdæk?

Eksempler på love og regler for pigdæk er: at det er forbudt at køre med pigdæk efter 15. april og før 1. november, at profildybden på pigdæk skal være mindst 3 mm, og at man ikke må have både pigdæk og pigfri dæk på samme bil (f.eks. to af det ene slags foran og to af den anden bagpå).

Læs mere

Hvorfor er der love, regler og krav til vinterdæk?

Det vigtigste formål er at øge trafiksikkerheden og reducere antallet af ulykker på vores veje. Love og regler findes også for at beskytte miljøet. Pigdæk river partikler op fra vejbanen, som kan være skadelige ved indånding og for miljøet.

Læs mere

Skal jeg skifte til pigdæk, selvom føret er godt?

Hvis der er sne, is, snesjap eller frost på vejbanen, er det vinterføre. I Danmark er der ikke krav om vinterdæk eller pigdæk1. december og 31. marts krav om vinterdæk, og i perioden 1. november - 15. april er det tilladt at anvende pigdæk. Hvis det ikke er vinterføre, behøver du derfor ikke at skifte til pigdæk. Tænk på, at hvis du skal køre fra et område, hvor der ikke er vinterføre, til et andet område, hvor der er, eller der er risiko for vinterføre, kan det være nødvendigt at skifte til vinterdæk inden afgang.   

Læs mere

Er jeg nødt til at skifte fra pigdæk til sommerdæk, hvis føret er dårligt?

Nej, hvis vejforholdene stadig er vinterlige, skal du beholde pigdækkene på. Du behøver altså ikke skifte til sommerdæk, selvom sidste dato faktisk er passeret. Hvis føret i det tidlige forår, efter den 15. april, stadig er vinterligt, kan Transportstyrelsen forlænge perioden, hvor pigdæk er tilladt. Det er politiet, der afgør, om der er vinterføre i det område, hvor du befinder dig.

Læs mere

Får jeg en bøde, hvis jeg overtræder love og regler om pigdæk?

Ja, du kan forvente at få en bøde, hvis du overtræder love og regler om pigdæk. Hvis du ignorerer love og regler, risikerer du din egen og dine medtrafikanters sikkerhed. Det er politiet, der udsteder bøder på stedet ved kontrol. Overtræder du reglerne for krav om vinterdæk, kan du få en bøde på 1000 kr. Har du for lille profildybde på dækkene, kan du ligeledes få en bøde på 1000 kr. Hvis du med pigdæk på en gade eller i et område, hvor der er forbud mod pigdæk, kan du få en bøde på 1.000 kr. (Bødestørrelserne gælder for 2022)

Læs mere

Skal man have vinterdæk på – i så fald, hvornår er det et krav?

Fra 1. december til 31. marts skal du have vinterdæk på, hvis der er vinterføre (sne, is, sjap, frost). Det er tilladt at bruge pigdæk i perioden 1. november - 15. april. Hvis der er eller forventes at være vinterføre, må du også bruge pigdæk uden for perioden.

Læs mere

Opfylder mine vinterdæk regler og krav i Danmark?

Det, du skal kontrollere for at opfylde reglerne og kravene er, at profildybden er mindst 1,6 mm, at dækkene er mærkede med symbolet for vinterdæk (snekrystal eller alpetop) og er mærkede med "Mud and Snow", som kan være udskrevet på flere forskellige måder: "M+S", "M.S", "M&S", "M/S". Vinterdækkene skal også være af ens type. Du skal derfor have enten friktions- eller pigdæk på alle bilens fire hjul.

Læs mere

Gælder krav om vinterdæk også for anhænger?

Ja, der kræves vinterdæk mellem 1. december og 31. marts, hvis der er vinterføre. Kravet gælder anhængere, der trækkes af personbil, let lastbil eller bus med en totalvægt på højst 3,5 tons. Hvis det trækkende køretøj har pigdæk, skal anhængeren også have pigdæk, når vejforholdene er vinterlige. En bil med pigfri vinterdæk må trække en anhænger, der har enten pigdæk eller pigfri dæk.

Det er vigtigt ikke at kombinere vinterdæk og sommerdæk på bil og anhænger. Ellers risikerer du at få længere bremselængder og dårligere stabilitet under kørslen, hvilket øger risikoen for ulykker.

Læs mere

Hvornår er sidste dag for vinterdæk?

Sidste dag for pigdæk er ifølge loven den 15. april, medmindre vejforholdene stadig er vinterlige. Pigfri vinterdæk bør være udskiftet senest den 30. april. Husk, at pigfri dæk har blødt gummi og er lavet til kolde vejbaner. Det anbefales ikke at bruge pigfri dæk i sommerhalvåret. Brug af pigfri dæk om sommeren gør kørslen ustabil og mindre sikker. Bl.a. bliver bremselængden længere.

Læs mere

I hvilken periode må jeg køre med vinterdæk?

Perioden for vinterdæk er ifølge loven mellem 1. december og 31. marts, hvis det er vinterligt føre. Det er tilladt at bruge pigdæk i perioden 1. november - 15. april. Transportstyrelsen kan forlænge perioden for vinterdæk, hvis vejforholdene er vinterlige. Politiet afgør, hvad der anses som vinterføre.

Læs mere

Hvad er vigtigt at vide ved skift fra sommerdæk til pigdæk?

Du skal kontrollere, at dine pigdæk er af god kvalitet efter opbevaring i sommerhalvåret. Først og fremmest at de har mindst 3 mm profildybde, hvilket er den mindst tilladte profildybde på vinterdæk. Når du skifter hjul, skal du sørge for at spænde boltene tilstrækkeligt og tjekke, at lufttrykket i dækkene er som anbefalet for din bil. Hvis kvaliteten af dine dæk er forskellig, skal du sørge for at montere de bedste vinterdæk bagpå. Det gælder både friktionsdæk og pigdæk. Hvis du kommer i skred, er det bilens bagende, der slipper, og så er det vigtigt at have godt vejgreb med de dæk.

Læs mere
BMW Service Inclusive

BMW Service Inclusive.

Giv slip, og fokusér bare på det vigtige – køreglæden. Med BMW Service Inclusive er det muligt. Det er tilstrækkeligt at betale én gang, for at alt service- og reparationsarbejde er inkluderet i den periode, du vælger. Din BMW er i de bedste hænder på alle BMW Serviceværksteder i hele verden.

Opdag mere
BMW Service 5+

BMW Service 5+.

Når du har kørt mange kilometer og været på så mange eventyr, at du kender din BMW ud og ind. Så har du brug for et serviceværksted, der kender din BMW lige så godt som dig, og ved hvad dén har brug for. Det klarer BMW Service 5+: Service for BMW modeller, der er 5 år eller ældre.

Opdag mere
BMW Originaldelar

BMW Originaldele.

Din BMWs høje præstation afhænger af samspillet mellem alle komponenter. Derfor skal du altid vælge BMW Originaldele: Perfekt funktion for hver enkelt BMW model kan kun opnås, når alle komponenter i bilen arbejder sammen. Hvad enten det er nye eller genanvendte BMW Originaldele.

Opdag mere